De kranten staan bol over vragen omtrent klimaatimpact en de rol van financiële instellingen. Zijn financiële instellingen toegerust op een klimaatwet? Hebben financiële instellingen zelf een maatschappelijke rol in het behalen van de klimaatdoelen? Welke risico’s brengt klimaatverandering met zich mee en hoe kan hierop worden gestuurd?

Deze vragen willen Dufas, het Verbond van Verzekeraars, NVB en de Pensioenfederatie in een reeks van werkconferenties beantwoorden. 28 januari vindt de eerste conferentie plaats bij DNB in Amsterdam. Experts vanuit Nederlandse en buitenlandse financiële instellingen zullen aan het woord komen en zowel inspiratie als praktische informatie bieden over:

  • Wat het Klimaatakkoord voor financiële instellingen betekent;

  • Op welke wijze de klimaatimpact van de portefeuille kan worden gemeten, zoals de PCAF meetmethodiek;

  • De inzichten die meetmethodieken bieden en tot welke strategische keuzes dit leidt;

  • Hoe ambities kunnen worden vertaald in concrete klimaat gerelateerde financiële diensten en producten.

DOEL
Financiële instellingen informeren en betrekken bij de mogelijkheden om klimaatimpact inzichtelijk te maken, hierop te sturen en ervoor te zorgen dat deze in lijn zijn met het Parijs akkoord en klimaatakkoord.

Aanmelding voor deelname aan de conferentie is gesloten.