Nieuws

Nieuw: de DUFAS app met o.a. interactieve markstatistieken

08-12-2017

DUFAS heeft een eigen app ontwikkeld. Met de app kan je snel en eenvoudig op je iPhone of Android telefoon het volgende doen: Up-to-date interactieve marktstatistieken downloaden en delen via email en social media Informatie over DUFAS zoeken en delen Nieuwsupdates en tweets over DUFAS en de asset management sector bekijken Aanmelden voor evenementen die DUFAS organiseert, zoals ...

Lees verder


Legal Headwinds: actueel overzicht van wet- en regelgeving in Nederland en Europa

30-11-2017

Legal Headwinds biedt een actueel overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen, nu en in de toekomst, op het gebied van wet- en regelgeving in Nederland en de EU, die relevant zijn voor asset managers. Het overzicht is niet uitputtend. Elk kwartaal wordt het overzicht geactualiseerd. Met dank aan Simmons & Simmons ...

Lees verder


Afschaffing dividendbelasting: wat zijn de gevolgen voor beleggingsfondsen?

31-10-2017

Het nieuwe kabinet is van plan de Nederlandse dividendbelasting met ingang van 1 januari 2019 af te schaffen. Met deze afschaffing zou tegemoet worden gekomen aan de wensen vanuit het Nederlandse bedrijfsleven om buitenlandse investeringen in Nederlandse ondernemingen aantrekkelijker te maken. De volledige afschaffing van de Nederlandse dividendbelasting heeft echter volgens DUFAS onbedoeld ...

Lees verder


Interview met Monique Donders (BlackRock) over het belang van schaalgrootte, marktontwikkelingen en het bedienen van de retailklant

19-10-2017

Monique Donders, country manager Netherlands van BlackRock, vroegen we hoe belangrijk schaalgrootte is voor asset managers, welke ontwikkelingen in de markt plaatsvinden en hoe de retailklant het beste (direct) bediend kan worden ...

Lees verder


Interview met Anil Sharma, Morgan Stanley, over trends, uitdagingen en oplossingen voor asset managers

18-10-2017

Anil Sharma, hoofd Anil Sharma, Morgan Stanley's hoofd European Diversified Financial Research, gaf aan met welke trends, 'disrutieve'uitdagingen asset managers te maken krijgen en reikte hun een aantal oplossingen aan ...

Lees verder


Interview met Tanya Pieters-Gorissen (AFM) over de doelstellingen van de AFM op het gebied van asset management

16-10-2017

Tanya Pieters-Gorissen, hoofd van de afdeling Asset Management van de Autoriteit Financiële Markten (AFM), lichtte tijdens de DUFAS Asset Management Conferentie, 11 oktober jl. toe hoe de AFM in haar toezicht anticipeert op de vele ontwikkelingen in de sector. Hier tref je haar speech aan. Pieters-Gorissen zette de belangrijkste doelstellingen uiteen. Van blijvende focus op de poortwachtersrol ...

Lees verder


Interview met Gerben Everts, bestuurslid AFM, over lage rente, de transitie naar een duurzame economie en Brexit

13-10-2017

Interview Gerben Everts, Bestuurslid AFM

Lees verder


Interview met James Knightley, Chief International Economist ING, over Brexit

13-10-2017

Lees verder


DUFAS Najaarsconferentie over ‘Transformatie van de asset management industrie en het toezicht’. Interviews met sprekers

07-11-2017

DUFAS organiseerde 11 oktober de jaarlijkse Nationale Investment Management Conferentie. Tijdens de conferentie wisselden sprekers en publiek van gedachten over ontwikkelingen die de vermogensbeheersector direct raken. Die trends brengen de nodige uitdagingen met zich mee. Hoe gaat de sector daarmee om en hoe kijkt de Nederlandse toezichthouder AFM daar tegen aan? Sprekers waren: Gerben ...

Lees verder


Download hier de MiFID II Target Market template

11-09-2017

Deze zomer heeft de Europese waakhond voor de financiële markten, ESMA, in het kader van MiFID II de richtsnoeren voor product governance gepubliceerd. In de richtlijnen staat de ‘target market assessment’ door producenten en distributeurs van beleggingsproducten centraal. Dat betekent voor elk product de target market en de distributiestrategie gedetailleerd beschreven moet zijn voordat een ...

Lees verder


BLOG - De vele verplichtingen van MiFID

20-09-2017

In deze blog schrijft Hans Janssen Daalen over de European MiFID Template (EMT). Met behulp van deze template kunnen asset managers een functionele beschrijving geven van de gegevens van hun fonds, die de target mark definiëren en de kosten laten zien. Ook besteedt hij aandacht aan de fiscale hoofdbrekens die MiFID II broker research bezorgt ...

Lees verder


Legal Headwinds: actueel overzicht van wet- en regelgeving in Nederland en Europa

14-08-2017

Legal Headwinds biedt een actueel overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen, nu en in de toekomst, op het gebied van wet- en regelgeving in Nederland en de EU, die relevant zijn voor asset managers. Het overzicht is niet uitputtend. Elk kwartaal wordt het overzicht geactualiseerd. Met dank aan Simmons & Simmons ...

Lees verder


DUFAS benoemt nieuwe bestuursleden tijdens Algemene Ledenvergadering

04-07-2017

DUFAS heeft tijdens de Algemene Ledenvergadering van 29 juni jl. zes nieuwe bestuursleden benoemd. De nieuwe leden zijn Jacob de Wit (Directievoorzitter Achmea Investment Management); Diane Griffioen (Directeur ASN Beleggingsfondsen); Erik Luttenberg (Managing Director en COO Kempen Capital Management); Gerald Cartigny (CIO en Lid van de Raad van Bestuur MN); Hester Borrie (Lid van de Raad van ...

Lees verder


Beleggingscompetitie Scholenstrijd gewonnen door Were di college uit Valkenswaard

23-05-2017

Leerlingen uit de Atheneum 3-klas van Were di uit Valkenswaard luiden de gong van de Amsterdamse beurs als winnaars van de beleggingscompetitie Scholenstrijd. Het Were di won de prijs voor het beste rendement eind 2016. Lees hier het persbericht: https://lnkd.in/gRjCdcq ...

Lees verder


BLOG - Europa en de toekomst van de financiële dienstverlening

24-03-2017

De Europese Unie bevindt zich in een turbulente en tegelijkertijd paradoxale fase van haar bestaan. Op 25 maart wordt het 60-jarige bestaan van de Europese Unie gevierd in Rome, waar destijds het unieverdrag werd ondertekend. De feestelijkheden worden echter ver-stoord door de existentiële vraagstukken over de toekomst van de Unie. Europa-kritisch po-pulisme, migratieproblemen, latente ...

Lees verder


BLOG - DUFAS sandbox voor innovatie

23-01-2017

In hun december column in Fondsnieuws riepen Vincent Hooplot en Michiel Breeschoten fondsbeheerders op om hun prioriteiten eens op een rij te zetten en zich weer de vraag te stellen ‘voor wie doen wij dit eigenlijk? Op die wijze zal de sector haar plek zeker kunnen herwinnen in de harten van de gewone man’, aldus beide auteurs. Een terechte hartenkreet. Al is het hen kennelijk ontgaan dat ...

Lees verder


BLOG - Drie trends voor 2017

03-01-2017

Het jaar 2016 zit er op. Het was een enerverend jaar, vol gebeurtenissen die als schokgolven door ons bestaan trokken. Met Brexit, de verkiezing van Donald Trump tot president van de Verenigde Staten, maar ook de uitslag van het referendum in Italië werd dit jaar de kloof tussen grote groepen burgers en de gevestigde politiek zichtbaar. We hebben te maken met aanslagen en een voortdurende ...

Lees verder


DUFAS voorjaarsbijeenkomst over 'exponentiele groei voor financiële organisaties’ met Yuri van Geest, 8 maart

01-03-2017

DUFAS organiseert 8 maart 2017 een seminar over ‘exponentiele groei voor financiële organisaties. Spreker is Yuri van Geest. Yuri van Geest is mede-auteur van het invloedrijke managementboek ‘Exponential Organizations: Why new organizations are ten times better, faster, and cheaper than yours (and what to do about it)’. Volgens Bloomberg behoort het boek tot ‘best business books van ...

Lees verder


BLOG - De onstuitbare opmars van ETFs

16-12-2016

De onstuitbare opmars van ETFs In Nederland kenden wij tot 2007 een systeem van beursgenoteerde beleggingsfondsen. Via de beurzen kon doorlopend worden gehandeld op basis van vraag en aanbod. Dit systeem sloot niet aan bij de andere Europese markten, waar beleggers slechts één maal daags tegen NAV konden in- of uitstappen. Nederlandse beleggingsfondsen deden het daardoor niet goed in de ...

Lees verder


DUFAS Nationale Investment Management Conferentie, 16 November 2016. Interviews met sprekers

01-05-2017

DUFAS organiseerde 16 november de Nationale Investment Management Conferentie, in samenwerking met de AFM. Het thema was ‘Innovatie in investment management en toezicht’. We treden een nieuw tijdperk binnen. Op maatschappelijk, financieel-economisch en demografisch gebied vinden grote veranderingen plaats. Op technologisch gebied wordt gesproken over de vierde industriële revolutie. Met ...

Lees verder


The Netherlands: Gateway to Europe for asset managers

25-07-2016

Amsterdam, the Netherlands, is an excellent European hub for international asset and fund managers, institutional investors and their advisors. The reasons for setting up their businesses in the Amsterdam area are evident. The Netherlands is one of the founding members of the EU. For asset managers based in one of the EU Member States, a European passporting system is available, making it ...

Lees verder


BLOG - Brexit: testcase voor het Nederlandse vestigingsklimaat

22-08-2016

Sinds de verrassende uitkomst van het Britse referendum volgen de speculaties over de toekomstige inrichting van de relatie van de Europese Unie met het Verenigd Koninkrijk zich in hoog tempo op. Niet in het minst gevoed door de politieke wanorde in Engeland als gevolg van het een voor een van het toneel verdwijnen van de hoofdrolspelers die verantwoordelijk zijn voor de Brexit. In schril ...

Lees verder


DUFAS Investment Management Forum 2016

27-06-2016

21 juni vond het jaarlijkse DUFAS Investment Management Forum plaats. In het Louwman Museum in Den Haag ontmoetten vertegenwoordigers van de vermogensbeheerindustrie elkaar. Na afloop interviewden we twee van de sprekers en de voorzitter en de algemeen directeur van DUFAS over over de thema’s die tijdens de conferentie aan de orde kwamen: de maatschappelijke en economische impact van Europese ...

Lees verder


DUFAS reactie op Brexit

28-06-2016

De reactie van DUFAS op de uitslag van het Britse Brexit referendum is de volgende: 'DUFAS benadrukt dat één open Europese markt van groot belang is voor verdere groei van de Nederlandse economie.' 'De open Europese markt biedt in het bijzonder ook de vermogensbeheerindustrie in Nederland een grote afzetmarkt voor haar producten.' 'Ook nu de bevolking van het Verenigd Koninkrijk helaas ...

Lees verder


Reactie DUFAS op AFM 'Rapport verkenning potentiële indexhuggers', mei 2016

06-06-2016

DUFAS onderschrijft dat de AFM in navolging van het vorig jaar genomen initiatief van ESMA, het bestaansrecht van deze closet indexing fondsen ter discussie stelt. Door middel van een duidelijke informatieverschaffing over het beleggingsbeleid van een fonds, dichtbij haar index, krijgt de vrije marktwerking ongetwijfeld zijn loop. Daarbij zien wij ook een duidelijke rol weggelegd voor ...

Lees verder


Financiële dienstverlening in een snel veranderende wereld

23-06-2016

Trends als digitalisering, demografische ontwikkelingen en internationalisering hebben grote invloed op de financiële sector en vergen een verantwoorde transitie van de financiële dienstverlening. Vijf brancheorganisaties in de financiële sector komen daarom met suggesties, aandachtspunten en 10 punten voor de financiële sector in een document getiteld “Verantwoord Vernieuwen”. Dit ...

Lees verder


DUFAS onderschrijft het belang van een goede dienstverlening

06-06-2016

DUFAS onderschrijft met de AFM het belang van een goede beleggingsdienstverlening. Zeker in deze tijd waarin de overheid steeds meer eigen verantwoordelijkheid voor zijn financiële voorzieningen teruggeeft aan de burger zelf (pensioen, studiekosten kinderen, zorg), is een goede ‘ken je klant’ inventarisatie heel belangrijk om de klant van een goed onderbouwd beleggingsadvies te kunnen ...

Lees verder


Handreiking beheerder-bewaarder overeenkomst

19-04-2016

Deze handreiking bevat best practices voor de overeenkomst tussen de beheerder en bewaarder van alternatieve beleggingsinstellingen, dat wil zeggen beleggingsinstellingen die vallen onder de reikwijdte van de Europese ‘Alternative Investment Fund Managers’ richtlijn. De handreiking is ontstaan vanuit de behoefte van marktpartijen (fondsbeheerders, maar ook bewaarinstellingen) om meer ...

Lees verder


Nieuwe studie New York Fed: 'obligatiefondsen vormen geen systeemrisico.'

12-04-2016

ICI meldt op haar website dat een nieuwe studie van de New York Fed bevestigt dat obligatiefondsen geen systeemrisico vormen.

Lees hier het artikel

Lees verder


DUFAS reactie op uitstel MiFID II

11-02-2016

DUFAS steunt de beslissing van de Europese Commissie om de invoering van MiFID II integraal uit te stellen. Het uitstel is door de omvang en complexiteit van de IT-systemen die moeten worden gebouwd onvermijdelijk. Deze IT systemen zijn nodig voor toepassing van het omvangrijke pakket nieuwe regels. Gegeven die situatie, is het logisch dat de invoering van MiFID II in zijn geheel wordt uitgesteld ...

Lees verder


Handreiking Informatie-aanlevering Vermogensbeheerders Solvency II-SCR

04-02-2016

DUFAS heeft samen met het Verbond van Verzekeraars de industriestandaard voor de Nederlandse markt ontwikkeld voor het aanleveren van informatie door vermogensbeheerders aan verzekeraars ten behoeve van de Solvency Capital Requirement (SCR) berekening.

Lees verder


Interview met Hans Janssen Daalen over veranderingen in de beleggingsindustrie

07-01-2016

In een interview met IEX Profs Magazine, december 2015, vertelt Hans Janssen Daalen over veranderingen in de beleggingsindustrie.

Lees verder


Trends in investment management en toezicht in 2016

22-06-2016

Wat zijn de trends in investment management en toezicht in 2016? Deze vraag stond centraal tijdens de Nationale Investment Management Conferentie die DUFAS op 26 november 2015 in samenwerking met de AFM organiseerde. Onder andere Hans Janssen Daalen (DUFAS), Toine van der Stee (DUFAS), Merel van Vroonhoven (AFM), Steven Maijoor (ESMA) en Alexander Schindler (EFAMA) gaven hun visie en mening ...

Lees verder


Reactie DUFAS op Begroting 2016

23-05-2017

De Nederlandse economie klimt langzamerhand uit een diep dal. Het kabinet-Rutte wil graag dat de Nederlanders, na vele magere jaren, hiervan profiteren. Het kabinet zegt in te zetten op lastenverlichting. In totaal trekt het hiervoor € 5 miljard uit. Werknemers met midden- en hogere salarissen gaan minder loonbelasting betalen via allerlei maatregelen. Maar tegelijkertijd wil het kabinet per 1 ...

Lees verder


CIO’s dringen aan op lange-termijn-beleid

16-11-2015

Beursgenoteerde ondernemingen, pensioenfondsen en vermogensbeheerders moeten terug naar een beleid voor de lange termijn. Die oproep doen veertien hoofden beleggingen van Nederlandse pensioenfondsen en vermogensbeheerders. De nu overheersende focus op de korte termijn gaat ten koste van langetermijnbelangen, waarschuwen zij in een artikel in het VBA Journaal ...

Lees verder


'Fondsen nog nooit zo populair'

15-10-2015

Voor het eerst in de geschiedenis van het Nederlandse beleggen zijn er meer vermogende Nederlanders, die aandelen in een beleggingsfonds hebben, dan dat zij geld op een spaarrekening hebben staan, meldt IEX Profs op basis van een studie van Schroders, uitgevoerd door TNS NIPO. 'De groeiende angst om straks met te weinig pensioen te zitten, heeft ertoe geleid dat 59% van de respondenten vooral ...

Lees verder


'Beleggingsfondsen qua financiële stabiliteit superieur'

02-10-2015

Uit een recent onderzoek van het Tinbergen Instituut blijkt 'dat zowel banken als beleggingsfondsen efficiënt in geld voorzien, maar beleggingsfondsen qua financiële stabiliteit superieur zijn', zo meldt het economenblad ESB. 'De voornaamste reden zou zijn dat bij onverwachte liquiditeitsbehoeften een bank te maken kan hebben met bankruns, terwijl dat risico bij beleggingsfondsen ontbreekt ...

Lees verder


Fondsen zijn geen banken

28-07-2015

De wereldwijde fondsenindustrie, verbonden in de International Investment Funds Association (IIFA), waar ook DUFAS bij is aangesloten, heeft kritisch gereageerd op een recente consultatie van de Financial Stability Board (FSB) over methoden die zij wil gebruiken om te kijken of ‘non-bank non-insurer global systematically important financial institutions’ (NBNI G-SIFIs) een systeemrisico vormen.

Lees verder


Bescherming derivatenbezitters tegen faillissement

08-01-2016

De Wijzigingswet Financiële Markten, die op 1 april 2016 in werking treedt, bevat een voorstel om derivatenposities, die een bank of beleggingsonderneming, aangaat ten behoeve van zijn cliënt, af te scheiden van zijn overige vermogen. Het doel van de voorgestelde regeling is om enerzijds de derivatenposities buiten een eventueel faillissement van de bank of beleggingsonderneming te houden en ...

Lees verder


Bijlage over het belang van beleggen in De Telegraaf

22-09-2015

We worden steeds meer zelf verantwoordelijk voor het financieren van onze oude dag, studie van de kinderen en een onverwachte inkomensval. Met sparen komen we er niet, alleen met beleggen. In een uitgebreide bijlage van De Telegraaf is veel (achter)grond informatie over beleggen te vinden.

Lees verder


Scholenstrijd.nl: een beleggingscompetitie voor jongeren

16-09-2015

  De overheid trekt zich steeds verder terug op de terreinen van zorg, werk, woning en pensioen. Nederlanders gaan steeds meer eigen verantwoordelijkheid dragen voor hun financiële toekomst. Het is daarom belangrijk dat jongeren al op jonge leeftijd genoeg kennis en ervaring opdoen om verstandig met geld om te gaan. Jong geleerd is oud gedaan. Een prachtig initiatief het gebied van financiële ...

Lees verder


BLOG - Naming and shaming

19-08-2016

Zo langzamerhand zit de zomervakantie er voor de meeste Nederlanders weer op. Een periode om even tot rust te komen. Wie denkt dat de wetgevingsmachine in deze zomer een rustiger toerental draait, vergist zich echter deerlijk. Wij werden onthaald op niet minder dan vijf consultaties over verschillende wetgevingsvoorstellen, merendeels van Nederlandse origine. Terwijl wij toch dachten dat ...

Lees verder


AGENDA - 16 november, Nationale Investment Management Conferentie over innovatie in de sector

19-10-2016

DUFAS organiseert 16 november in Amsterdam de Nationale Investment Management Conferentie. Dit gebeurt in samenwerking met de AFM. Het centrale thema is Innovatie in investment management en toezicht. Topsprekers zullen met elkaar en het publiek in gesprek gaan. Dagvoorzitter is Jeroen Smit, journalist en onder andere bekend van De Prooi.

Lees verder


BLOG - Versterken van vertrouwen

12-09-2016

Door: Toine van der Stee, Voorzitter DUFAS Het is een open deur om te zeggen dat in de afgelopen jaren het vertrouwen van klanten in financiële dienstverleners niet is toegenomen. Of het nu gaat om banken, verzekeraars, vermogensbeheerders of pensioenfondsen, het maakt niet uit. Ze worden allemaal over één kam geschoren in publieksonderzoeken, in de media en in de politiek. De vraag is hoe ...

Lees verder


AGENDA - 29 november, NBA -meeting voor accountants 'Beleggingen: Accountants zoeken weg uit het doolhof van wet- en regelgeving'

19-10-2016

Accountants in het speelveld van complexe wet- en regelgeving voor beleggingsinstellingen en -ondernemingen Door de veranderende wet- en regelgeving (zoals AIFMD, UCITS V, Wft, AMvB’s) liggen er steeds nieuwe uitdagingen voor beleggingsinstellingen en –ondernemingen om compliant te zijn of te worden. Niet alleen het management van deze instellingen staat voor uitdagingen, ook accountants ...

Lees verder


BLOG - Een level playing field voor innovatie

14-10-2016

Innovatie staat in de financiële sector hoog op de agenda. Je kunt niet meer om termen als digitale disruptie, Big Data of exponentiële groei heen. Er is veel aandacht voor startups op het gebied van fintech. Grote internetbedrijven als Amazon en Google begeven zich op het terrein van financiële dienstverlening. De consument zal zijn financiële zaken steeds meer via internet regelen, ook op ...

Lees verder


BLOG - De Capital Markets Union revisited

28-04-2017

Wij waren het eigenlijk allemaal al weer een beetje vergeten: de ambitieuze CMU plannen die op 30 september 2015 met veel bombarie door de Europese Commissie werden gelanceerd. Overschaduwd door de vele actuele problemen waarmee de EU sedertdien te maken kreeg, de Brexit, discussie over globalisering, toenemend populisme en geopolitieke instabiliteit, maar natuurlijk ook door het verliezen van ...

Lees verder


Legal Headwinds: actueel (Q3 2017) overzicht van wet- en regelgeving in Nederland en Europa

14-08-2017

Legal Headwinds biedt een actueel overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen, nu en in de toekomst, op het gebied van wet- en regelgeving in Nederland en de EU, die relevant zijn voor asset managers. Het overzicht is niet uitputtend. Elk kwartaal wordt het overzicht geactualiseerd. Met dank aan Simmons & Simmons ...

Lees verder


Informatieve website van Thomson Reuters over MiFID II research unbundling

09-11-2017

Thomson Reuters heeft een speciale site over MiFID II research unbundling vereisten, boordevol informatie https://lnkd.in/eHkiNYe

Lees verder


De negatieve gevolgen van de afschaffing van de dividendbelasting voor beleggingsfondsen

17-11-2017

In zijn maandelijkse blog schrijft Hans Janssen Daalen over de negatieve gevolgen die het afschaffen van de dividendbelasting heeft voor beleggingsfondsen. Ook reikt hij een simpele als doeltreffende oplossing aan. Lees hier de blog.

Lees verder