Over Dufas

Doelstellingen

 

Dufas houdt zich bezig met de behartiging van de gemeenschappelijke belangen van in Nederland werkzame vermogensbeheer sector ('asset managers'), zowel op retail (consumenten producten, beleggingsinstellingen) als op institutioneel (professionele beleggers) terrein. De in Nederland actieve instellingen op het gebied van vermogensbeheer betreffen zowel Nederlandse als in Nederland gevestigde buitenlandse partijen.

De algemene doelstellingen van Dufas zijn:

  • Dufas richt zich primair op het bevorderen van een optimaal vestigingsklimaat voor investment managers in Nederland. Naast het bevorderen van een goede 'regulatory infrastructuur', ligt het accent daarbij sterk op het realiseren van nieuwe 'opportunities' voor aanbieders van beleggingsproducten en –diensten op de internationale markten, voor marktpartijen die in of vanuit Nederland opereren.
  • Een tweede belangrijke doelstelling voor onze belangenbehartiging vormt het bewerkstelligen van een level playing field voor een vrij aanbod van beleggingsproducten en vermogensbeheerdiensten binnen de gehele Europese Unie. De verschillende aanbieders op deze markt dienen onderling over gelijke rechten te beschikken.