Over Dufas

Organisatie

 

Wie wij zijn

De Dutch Fund and Asset Management Association, afgekort Dufas, is een belangenvereniging van in Nederland werkzame vermogensbeheerders en beleggingsinstellingen, zowel retail als institutioneel.

De leden van Dufas vertegenwoordigen samen meer dan 95% van de markt voor asset management in Nederland, gemeten in termen van asset under management. Dufas is een onafhankelijke vereniging die wordt bestuurd door in Nederland opererende asset managers. De financiering van Dufas geschiedt door middel van jaarlijkse contributies, die worden opgebracht door haar leden. Dufas heeft geen winstoogmerk.

De Dutch Fund and Asset Management Association (Dufas) werd begin 2003 opgericht door ABN AMRO, Delta Lloyd, Fortis, ING, Lombard Odier, Optimix Vermogensbeheer, Robeco en Wereldhave. Het aantal leden is snel gegroeid naar zo'n zestig grote en kleine marktpartijen. De actuele ledenlijst vindt u op deze website.

De markt in Nederland bestaat uit de gezamenlijke vermogens van publiek en institutionele beleggers zoals beleggingsinstellingen, pensioenfondsen en verzekeraars. Tezamen bedraagt de Nederlandse markt voor vermogensbeheer ongeveer € 1400 miljard.

 

Wat wij doen

Dufas zet zich in voor het bewerkstelligen van een gezonde vermogensbeheersector, die opereert in het belang van zijn klanten, de beleggers. Dufas heeft daarom transparantie, verantwoordelijkheid, integriteit en beleggersbescherming hoog in zijn vaandel staan.

Wij promoten een goede toegang tot een breed aanbod van beleggingsfondsen en -dienstverlening, zowel voor particuliere als institutionele beleggers. Dufas pleit daarom voortdurend voor consistente regelgeving in Nederland en de Europese Unie, die een gezond Nederlands vestigingsklimaat en gezonde onderlinge concurrentie bevordert. Ook legt Dufas sterk het accent op het realiseren van nieuwe kansen en een gelijk speelveld voor vermogensbeheerders op de Europese markt en daarbuiten. 

 

Hoe wij georganiseerd zijn

Dufas is een vereniging. Dufas werd opgericht op 14 januari 2003 onder de naam 'Dutch Fund Association'. Op 18 augustus 2005 werd de naam gewijzigd in Dutch Fund and Asset Management Association.

Dufas kent een algemeen en een dagelijks bestuur. Het algemeen bestuur is representatief samengesteld en bestaat uit bestuursvertegenwoordigers van de leden. De vereniging staat onder roulerend voorzitterschap van een van leden.

De dagelijkse leiding is in handen van de algemeen directeur, de heer mr. J.H.M. (Hans) Janssen Daalen.

Stemmen binnen bestuur en algemene ledenvergadering gebeurt volgens het democratische principe van 'one man one vote'. Uitgangspunt is de gemeenschappelijke belangen van alle leden, groot of klein, op gelijke wijze te behartigen.

Uiteenlopende specialisten van financiële instellingen nemen deel aan door ufas gecoördineerde commissies en werkgroepen, die dienen als kenniscentrum en overlegplatform voor het genereren van input voor de behartiging van de ledenbelangen. Op deze wijze is Dufas in staat met een compacte bureauorganisatie een maximale output te genereren.