Publicaties

Wft

 

Hier vindt u de meest actuele DUFAS editie van de Wet op het financieel toezicht (Wft). In deze editie is de parlementaire geschiedenis (zowel Memories van toelichting als latere stukken en parlementaire debatten) in chronologische volgorde bij de juiste artikelen geplaatst. Daarnaast is het overgangsrecht uit de wijzigingswetten bij de desbetreffende bepalingen in voetnoten ondergebracht. Tevens zijn foutjes in de Wijzigingswetten in voetnoten verwerkt.

De datum waarop de teksten voor het laatst geactualiseerd zijn kunt u zien aan de voet van de pagina's van de documenten. Voor de inhoudsopgave treft u een lijst met verwerkte officiele publicaties.

De formele wet treft u in onderstaande pdf-documenten:

1. Algemeen deel Wft

2. Deel Marktoegang

3. Prudentieel toezicht

3a. Bijzondere maatregelen

4. Gedragstoezicht financiële ondernemingen

5. Gedragstoezicht financiële markten

6. Deel 6, 7 en Invoeringswet

7. Memories van toelichting (algemene delen)

8. Transponeringstabellen

9. Lijst van verkorte citeertitels


De AMvB's treft u in onderstaande pdf-documenten:

5. Besluit Prudentiële regels (Bpr)

8. Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen (Bgfo)

8a. Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen (bijlagen)