Statistieken

De Europese fondsenindustrie beheert per ultimo 2015 een belegd vermogen van €12.637 miljard, dat gelijk staat aan 86% van het Bruto Binnenlands Product van de gehele Europese Unie.

Dit cijfer onderstreept de belangrijke rol die asset managers spelen in de Europese economie. Fondsbeheerders zijn de grootste investeerders in de financiële markten wereldwijd. Zij beheren het vermogen van hun klanten volgens duidelijk vooraf overeengekomen beleggingsmandaten en risicoparagrafen. Zij zijn belangrijke kapitaalverschaffers van overheden, ondernemingen en particulieren, en spelen in een belangrijke rol op het gebied van corporate governance en verduurzaming van onze maatschappij. Asset managers bewaren het vermogen van hun klanten strikt afgescheiden van hun eigen ondernemingsvermogen, in beleggingsfondsen of op eigen naam van de klant. Door het vermogen van hun klanten gescheiden te houden van het eigen ondernemingsvermogen wordt effectief voorkomen dat de overheid ooit financiële steun zou moeten verlenen om de onderneming overeind te houden. En de belastingbetaler daarvoor uiteindelijk zou opdraaien. Daarenboven vormen vermogensbeheerorganisaties een belangrijke bron van hoogwaardige werkgelegenheid, zowel binnen de sector als voor vele externe zakelijke dienstverleners.

Kerncijfers Europese Vermogensbeheerindustrie 2016

09-01-2017

Bekijk hier de netto assets en netto sales 2016 van de in Europa gevestigde investeringsfondsen.

Lees verder


Kerncijfers Europese Vermogensbeheerindustrie 2015

09-01-2017

De Europese fondsenindustrie beheert per ultimo 2015 een belegd vermogen van €12.637 miljard, dat gelijk staat aan 86% van het Bruto Binnenlands Product van de gehele Europese Unie. Dit cijfer onderstreept de belangrijke rol van asset managers in de Europese economie.

Lees verder


Kerncijfers Nederlandse Vermogensbeheerindustrie 2016

09-01-2017

Bekijk hier de netto assets en netto sales 2016 van de in Nederland gevestigde investeringsfondsen.

Lees verder


Kerncijfers Nederlandse Vermogensbeheerindustrie 2015

09-01-2017

Bekijk hier belangrijke trends in de markt (retail markt), belangrijke trends in de UCITS markt, belangrijke trends in de AIF markt, trends in het aantal fondsen en allocatie van spaarmiddelen door huishoudens over 2015.

Lees verder


Marktaandelen per Asset Class in Nederland 2015

09-01-2017

Bekijk hier de marktaandelen per asset class in Nederland in 2015.

Lees verder


Markaandelen Retailfondsen in Nederland 2015

09-01-2017

Bekijk hier de marktaandelen van de top 10 grootste retailfondsen in Nederland in 2015.

Lees verder


Institutioneel belegd vermogen naar asset class

30-06-2017

Lees verder


Institutioneel belegd vermogen per type

16-02-2018

De omvang van het institutioneel belegd vermogen van Nederlandse verzekeraars en pensioenfondsen.

Lees verder


Nederlandse Pensioenfondsen: aantal fondsen

16-02-2018

Het aantal Nederlandse pensioenfondsen dat onder toezicht staat bij DNB.

 

Lees verder


Nederlandse Pensioenfondsen: asset allocatie belegd vermogen risico fonds

16-02-2018

De verdeling van het belegd vermogen voor risico pensioenfonds (inclusief derivaten) van Nederlandse pensioenfondsen naar de asset classes vastrentende waarden, aandelen, vastgoed, alternatieve beleggingen, hedge funds, commodities en overig. Onder alternatieve beleggingen vallen beleggingen in private equity, infrastructuur en microfinanciering ...

Lees verder


Nederlandse Pensioenfondsen: uitsplitsing vastrentende waarden

16-02-2018

De verdeling van het belegd vermogen voor risico pensioenfonds wat belegd is in vastrentende waarden (inclusief derivaten) naar staatsobligaties, index-linked bonds, hypothecaire leningen, credits, en kortlopende vorderingen op banken.

 

Lees verder


Nederlandse Pensioenfondsen: uitsplitsing aandelen

16-02-2018

De verdeling van het belegd vermogen voor risico pensioenfonds wat belegd is in aandelen (inclusief derivaten) naar mature markets en emerging markets.

Lees verder


Nederlandse Pensioenfondsen: kwartaalrendement belegd vermogen risico fonds

16-02-2018

Het gemiddelde en gewogen gemiddelde kwartaalrendement van het belegd vermogen voor risico pensioenfonds.

Lees verder


Nederlandse Pensioenfondsen: beleggingskosten als deel van gemiddeld belegd vermogen naar type

16-02-2018

Nederlandse pensioenfondsen: gemiddelde beleggingskosten en transactiekosten als deel van gemiddeld belegd vermogen naar size fonds 2012-2016.

 

Lees verder


Nederlandse Pensioenfondsen: gemiddelde outperformance op benchmark

16-02-2018

De gemiddelde outperformance van het totaal rendement van Nederlandse pensioenfondsen. Outperformance is per fonds gemeten op basis van het verschil in totaal rendement van het fonds en de door het fonds gekozen benchmark.

Lees verder