Statistieken

Kerncijfers Europese Vermogensbeheerindustrie 2015

09-01-2017

De Europese fondsenindustrie beheert per ultimo 2015 een belegd vermogen van €12.637 miljard, dat gelijk staat aan 86% van het Bruto Binnenlands Product van de gehele Europese Unie.

Dit cijfer onderstreept de belangrijke rol vanasset managers in de Europese economie. Fondsbeheerders zijn de grootste investeerders in de financiële markten wereldwijd. Zij beheren het vermogen van hun klanten volgens duidelijk vooraf overeengekomen beleggingsmandaten en risicoparagrafen. Zij zijn belangrijke kapitaalverschaffers van overheden, ondernemingen en particulieren, en spelen in een belangrijke rol op het gebied van corporate governance en verduurzaming van onze maatschappij. Asset managers bewaren het vermogen van hun klanten strikt afgescheiden van hun eigen ondernemingsvermogen, in beleggingsfondsen of op eigen naam van de klant. Door het vermogen van hun klanten gescheiden te houden van het eigen ondernemingsvermogen wordt effectief voorkomen dat de overheid ooit financiële steun zou moeten verlenen om de onderneming overeind te houden. En de belastingbetaler daarvoor uiteindelijk zou opdraaien. Daarenboven vormen vermogensbeheerorganisaties een belangrijke bron van hoogwaardige werkgelegenheid, zowel binnen de sector als voor vele externe zakelijke dienstverleners.

Bron: EFAMA

Bron: EFAMA

Terug naar statistieken