Statistieken

Nederlandse Pensioenfondsen: asset allocatie belegd vermogen risico fonds

30-06-2017

De verdeling van het belegd vermogen voor risico pensioenfonds (inclusief derivaten) van Nederlandse pensioenfondsen naar de asset classes vastrentende waarden, aandelen, vastgoed, alternatieve beleggingen, hedge funds, commodities en overig. Onder alternatieve beleggingen vallen beleggingen in private equity, infrastructuur en microfinanciering.

Terug naar statistieken