Events

Klimaatwerkconferentie Nederlandse financiële sector, begin 2020

24-10-2019

Dufas heeft deze zomer, samen met de Nederlandse Vereniging van Banken, het Verbond van Verzekeraars, Pensioenfederatie en meer dan vijftig financiële instellingen haar handtekening onder een commitment gezet om actief een bijdrage te leveren aan het klimaatdoelen van het kabinet.

Als onderdeel van het commitment organiseren Dufas, het Verbond van Verzekeraars, de NVB en de Pensioenfederatie samen werkconferenties. De conferenties kennen twee onderdelen. Tijdens een plenaire sessie geven sprekers een inspirerend en motiverend verhaal over de noodzaak van een duurzame samenleving en het stellen van klimaatdoelen. Tijdens workshops delen experts uit de financiële sector best practices zowel op het gebied van financiering van verduurzamingsprojecten als de voortgang bij het ontwikkelen van methoden om het CO2-gehalte van relevante financieringen en beleggingen te meten.

Aan de conferenties nemen ongeveer 125 bestuurders en duurzaamheidsexperts (afkomstig van pensioenfondsen, banken, verzekeraars en vermogensbeheerders, en vertegenwoordigers van de overheid en toezichthouders, wetenschappelijke instellingen en Ngo’s) deel. Media zijn bij deze conferentie aanwezig.
De eerste twee conferenties hebben dit jaar al plaatsgevonden. In de periode eind januari – februari van 2020 vindt de volgende werkconferentie plaats, waarbij deze keer Dufas het voortouw neemt.

Meer informatie over de opzet en de inhoud van de conferentie volgt de komende tijd.

Deelname aan de conferentie is op uitnodiging van NVB, Dufas, Verbond van Verzekeraars en de Pensioenfederatie.

Terug naar events overzicht