Zijn financiële instellingen voorbereid op de manier waarop ons klimaat verandert en de gevolgen daarvan voor de samenleving? Wat kunnen financiële instellingen zelf doen in hun beleggingsbeleid om klimaatverandering tegen te gaan? Het antwoord op deze en andere belangrijke vragen wordt gegeven tijdens een serie werkconferenties over de klimaatimpact in de financiële sector. De tweede conferentie in deze serie wordt georganiseerd door het Verbond van Verzekeraars op dinsdag 25 juni.

 

Margot Ribberink, voormalig weervrouw bij omroep RTL, opent met een key note speech. Zij staat stil bij de wijze waarop het klimaat verandert en welke gevolgen dat heeft voor de samenleving.

 

Vervolgens vindt er een paneldiscussie plaats met experts uit de financiële sector en de wetenschap, waaronder Dufas-voorzitter Roelie van Wijk, over de gevolgen van klimaatverandering en het meten van klimaatimpact.

 

In verschillende deelsessies wordt vervolgens ingegaan op onderwerpen als ‘impact investing’, ‘green bonds’, Platform for Carbon Accounting Financials (PCAF), en de impact van fysieke risico’s op verschillende portefeuilles.

 

De werkconferentie vindt plaats bij het Verbond van Verzekeraars, Bordewijklaan 2, Den Haag. Deelname aan de conferentie is op uitnodiging van de organiserende brnacheverenigingen.