Home - Nieuws - BLOG - DUFAS sandbox voor innovatie
23 januari 2017

BLOG - DUFAS sandbox voor innovatie

In hun december column in Fondsnieuws riepen Vincent Hooplot en Michiel Breeschoten fondsbeheerders op om hun prioriteiten eens op een rij te zetten en zich weer de vraag te stellen ‘voor wie doen wij dit eigenlijk? Op die wijze zal de sector haar plek zeker kunnen herwinnen in de harten van de gewone man’, aldus beide auteurs. Een terechte hartenkreet. Al is het hen kennelijk ontgaan dat fondsbeheerders al langer geleden het roer hebben omgegooid, toegegeven zij dat wij nog niet op de juiste plaats van bestemming zijn aangeland.


In 2014 werd door DUFAS de Code Vermogensbeheerders gepubliceerd. Deze Code werd met algemene stemmen door de leden van DUFAS goedgekeurd. Met deze Code wordt beoogd om fonds- en vermogensbeheerders zich duidelijk te laten uitspreken over de wijze waarop en met welke zorgvuldigheid zij de belangen van hun klanten dienen. Deze Code, gemakkelijk te vinden op de website van DUFAS, vertelt in tien - in heldere en begrijpelijke taal gestelde - principes waaraan een prudente beheerder zou moeten voldoen. In ieder geval verwachten wij dat van de fonds- en vermogensbeheerders die zich bij DUFAS hebben aangesloten. Geheel toegesneden op de eigen organisatie en activiteiten, beschrijven de fondsbeheerders hoe zij invulling geven aan het zorgvuldig bedienen van hun klanten. Ten tijde van publicatie van de Code, werd gevraagd die verklaring op te nemen op hetzij de website, dan wel in het eigen jaarverslag. Naar hedendaagse inzichten, prefereren wij een publicatie op de meeste bekeken plaats, de website wel te verstaan. Sommige organisaties worstelen nog met zo’n verklaring, en komen tot wat ‘obligate teksten’, in het jargon van Hooplot Associates. Anderen spreken zich meer frank en vrij uit. Er is immers niets te verbergen als je je werk met toewijding voor de klant verricht. Transparantie hoort bij deze tijd. Het publiek zal een oprecht statement weten te waarderen en dat is precies onzebedoeling. DUFAS zal daar nadrukkelijk over in gesprek gaan met haar leden. En de vraag stellen hoe hier nog meer betekenis aan kan worden gegeven.


Ook over de toekomst van financiële dienstverlening wordt door fondsbeheerders hard nagedacht. In een aantal brainstorm sessies, vorm gegeven door Ruben van Zwieten, de charismatische voorman van de ‘Nieuwe Poort’ aan de Zuidas te Amsterdam, hebben fondsbeheerders in de afgelopen twee jaren met een gemêleerd publiek, bestaande uit jongeren, politici, autoriteiten en opiniemakers uit het maatschappelijk achterveld van de Nieuwe Poort, van gedachten gewisseld over de innovatie van hun dienstverlening. Waar onze maatschappij in hoog tempo van karakter verandert: digitalisering ontwikkelingen exponentieel laat groeien, oude zekerheden en politieke stabiliteit verdwijnen, de overheid zich terugtrekt en veel verantwoordelijkheid voor zaken als werk, ouderenzorg, studie, pensioenvoorzieningen terugschuift naar de individuele burger, hebben fondsbeheerders na te denken over de vraag op welke wijze hun productenpalet en dienstverlening het beste aansluit bij de eisen die jongere generaties daaraan stellen.
Die intensieve en boeiende discussieavonden in de Nieuwe Poort hebben onze ogen daarvoor geopend. In dit jaar gaan wij verder op deze ingeslagen weg, en met jonge, creatieve denkers uit onze sector verder nadenken en werken aan die innovatie van fonds- en vermogensbeheer dienstverlening. En wellicht kunnen de toezichthouders ons daarbij een handje helpen. Bijvoorbeeld met de ‘regulatory sandbox’ voor innovatieve financiële dienstverlening. U hoort van ons!

Hans Janssen Daalen, algemeen directeur DUFAS

Misschien vind je dit ook interessant

CONSULTATIE | Reactie op de Wet implementatie grensoverschrijdende distributiebeleggingsfondsen

Nieuws | 03 maart 2021
DUFAS heeft gereageerd op de consultatie over de Wet implementatie grensoverschrijdende distributie beleggingsinstellingen en icbe’s. Dit wetsvoorstel implementeert de Europese richtlijn van 20 juni 2019.

Marjolein de Jong-Knol (ING) over ontwikkelingen rente-benchmarks

Nieuws | 09 december 2020
Sinds het LIBOR-schandaal in 2012, werken partijen in de markt nauw samen met wetgevers en toezichthouders om referentierentes te hervormen of om hier alternatieven voor te vinden.

DUFAS-input Tweede Kamerverkiezingen

Nieuws | 02 juli 2020
Input verkiezingsprogramma's namens sector … In maart 2021 zijn de Tweede Kamerverkiezingen. Vele politieke partijen werken nu aan het verkiezingsprogramma. Een goed moment om met partijen in gesprek te gaan over punten die voor onze sector belangrijk zijn.

Zoeken in Nieuws, standpunten en publicaties