Home - Nieuws - DUFAS reactie op amendement Omtzigt Verzamelwet Pensioenen 2019
02 november 2018

DUFAS reactie op amendement Omtzigt Verzamelwet Pensioenen 2019

De Tweede Kamer heeft bij de Verzamelwet Pensioenen 2019 een amendement van het lid Omtzigt aangenomen over uitbesteding. Het amendement verankert in de wet dat bepaalde activiteiten niet aan derden mogen worden uitbesteed. Er is veel discussie over wat dit amendement daadwerkelijk betekent. Het zijn niet zo zeer de wetsbepalingen uit het amendement die zorgen baren. De zorg en onzekerheid bij de sector vloeit voort uit de toelichting die in het amendement is opgenomen.

 

In de toelichting staat expliciet dat ‘fiduciair beheer niet mogelijk is’. Wij vrezen dat de toelichting de uitkomst is van een onjuist begrip van hoe fiduciair beheer in Nederland wordt toegepast.

 

In de praktijk ligt de verantwoordelijkheid en regie altijd bij het bestuur van het pensioenfonds. Het pensioenfonds is zogezegd ‘in control’. Hoe fiduciair beheer in Nederland wordt toegepast wordt zorgvuldig omschreven in de Dufas Principes Fiduciair Beheer. Een mogelijk verbod van fiduciair beheer, zoals beschreven in de toelichting, betekent een grote breuk met de huidige praktijk. Als Kamerlid Omtzigt in de toelichting op het amendement heeft willen expliciteren dat de eindverantwoordelijkheid voor vermogensbeheer altijd bij het pensioenfondsbestuur ligt, is dit begrijpelijk en schept het helderheid. Dat is echter iets anders dan het integraal verbieden van fiduciair management.

 

Wij zouden het bijzonder betreuren als er nu een streep wordt gezet door de toepassing van de Dufas Principes Fiduciair beheer. Zeker aangezien een verzamelwet enkel onomstreden technische verbeterpunten zou moeten bevatten.

Misschien vind je dit ook interessant

CONSULTATIE | Reactie op de Wet implementatie grensoverschrijdende distributiebeleggingsfondsen

Nieuws | 03 maart 2021
DUFAS heeft gereageerd op de consultatie over de Wet implementatie grensoverschrijdende distributie beleggingsinstellingen en icbe’s. Dit wetsvoorstel implementeert de Europese richtlijn van 20 juni 2019.

Marjolein de Jong-Knol (ING) over ontwikkelingen rente-benchmarks

Nieuws | 09 december 2020
Sinds het LIBOR-schandaal in 2012, werken partijen in de markt nauw samen met wetgevers en toezichthouders om referentierentes te hervormen of om hier alternatieven voor te vinden.

DUFAS-input Tweede Kamerverkiezingen

Nieuws | 02 juli 2020
Input verkiezingsprogramma's namens sector … In maart 2021 zijn de Tweede Kamerverkiezingen. Vele politieke partijen werken nu aan het verkiezingsprogramma. Een goed moment om met partijen in gesprek te gaan over punten die voor onze sector belangrijk zijn.

Zoeken in Nieuws, standpunten en publicaties