Nieuws

Afschaffing dividendbelasting: wat zijn de gevolgen voor beleggingsfondsen?

31-10-2017

Het nieuwe kabinet is van plan de Nederlandse dividendbelasting met ingang van 1 januari 2019 af te schaffen. Met deze afschaffing zou tegemoet worden gekomen aan de wensen vanuit het Nederlandse bedrijfsleven om buitenlandse investeringen in Nederlandse ondernemingen aantrekkelijker te maken.

De volledige afschaffing van de Nederlandse dividendbelasting heeft echter volgens DUFAS onbedoeld negatieve gevolgen voor de aantrekkelijkheid van het regime van de zogenaamde fiscale beleggingsinstelling.

Een tweede voor de beleggingssector relevant voornemen dat in het regeerakkoord wordt genoemd, houdt eveneens direct verband met het afschaffen van de dividendbelasting. Dat betreft het aangekondigde verbod om direct in Nederlands vastgoed te beleggen door een fiscale beleggingsinstelling.

Wat de gevolgen voor de beleggingssector precies betekenen kunt u hier  lezen.

 

Terug naar nieuws