Nieuws

AGENDA - 29 november, NBA -meeting voor accountants 'Beleggingen: Accountants zoeken weg uit het doolhof van wet- en regelgeving'

19-10-2016

Accountants in het speelveld van complexe wet- en regelgeving voor beleggingsinstellingen en -ondernemingen

Door de veranderende wet- en regelgeving (zoals AIFMD, UCITS V, Wft, AMvB’s) liggen er steeds nieuwe uitdagingen voor beleggingsinstellingen en –ondernemingen om compliant te zijn of te worden. Niet alleen het management van deze instellingen staat voor uitdagingen, ook accountants staan voor lastige (compliance) vraagstukken. Welke kennis van wet- en regelgeving moet je hebben om controles goed uit te voeren. Wat zijn de raakvlakken tussen de accountant en de wet- en regelgeving? Wat is de rol van de accountant en hoe kijken branchevereniging Dufas en toezichthouders AFM en DNB aan tegen die rol? En welke verplichtingen heeft de instelling en de accountant in het kader van de meld- en informatieplicht uit de Wft?

Inhoud

Voor de pauze wordt het wetgevend kader voor beleggingsinstellingen en –ondernemingen uiteengezet. Het accent ligt op de regelgeving die van belang is voor accountants (bijvoorbeeld de meld- en informatieplicht, de financiële verantwoording en het prospectus). Na de pauze worden ervaringen en visies op de rol van de accountant gedeeld en bediscussieerd. Doel is om accountants te wijzen op de AIFMD en het belang hiervan. Het programma wordt afgesloten met een paneldiscussie.

Doel van de bijeenkomst

Na deze bijeenkomst bent u op de hoogte van de gevolgen van de veranderende wet- en regelgeving bij beleggingsinstellingen en –ondernemingen voor accountants. Ook ervaringen uit de praktijk komen ruimschoots aan bod, zodat u in staat bent de kwaliteit van uw controles te verbeteren en beter in te spelen op de verwachtingen van toezichthouders AFM en DNB.

Bestemd voor

Externe accountants werkzaam voor beleggingsinstellingen en –ondernemingen. Maar ook voor andere betrokkenen zoals controllers (accountants in business), interne auditors en toezichthouders is deze bijeenkomst van belang.

Locatie
NBA, Limpergzaal, Antonio Vivaldistraat 2-8. 1083 HP Amsterdam

Datum
Dinsdag 29 november 2016

PE-punten
Aan deze informatiebijeenkomst worden 3 punten toegekend.

Programma onder voorbehoud

13.30 uur: ontvangst deelnemers

14.00 uur: opening door de dagvoorzitter mr. Hans Janssen Daalen/DUFAS

14.15 uur: hoofdlijnen wetgevend kader beleggingsinstellingen en –ondernemingen door Alex Poel/Charco & Dique

14.45 uur: belang wetgevend kader voor accountants (COS 250 / Handreiking 110) door Jeroen Preijde RA/EY

15.15 uur: pauze

15.45 uur: Martin Stravers/ Solutional, onderzoek verslaggeving 2015

16.15 uur: visie en ervaringen van AFM.DNB over rol accountants, Pieter van Langen/DNB en Thijs van Aubel/AFM

16.45 uur: plenaire discussie

17.45 uur: afsluiting en aansluitend borrel

U kunt zich voor deze expert meeting aanmelden zich via de NBA website aanmelden

Terug naar nieuws