Nieuws

Bescherming derivatenbezitters tegen faillissement

08-01-2016

De Wijzigingswet Financiële Markten, die op 1 april 2016 in werking treedt, bevat een voorstel om derivatenposities, die een bank of beleggingsonderneming, aangaat ten behoeve van zijn cliënt, af te scheiden van zijn overige vermogen. Het doel van de voorgestelde regeling is om enerzijds de derivatenposities buiten een eventueel faillissement van de bank of beleggingsonderneming te houden en anderzijds om ervoor te zorgen dat de derivatenposities die voor een cliënt worden gehouden, en het daarbij behorende onderpand, zonder al te veel complicaties kunnen worden overgedragen aan een andere bank of beleggingsonderneming.

De wettelijke regeling is getroffen naar aanleiding van het faillissement van Van der Hoop Bankiers in 2005. Uitwerking heeft bij Financiën ernstige vertraging opgelopen door de financiële crisis.

De kern van de regeling wordt opgenomen in de Wet giraal effectenverkeer (Wge).

Terug naar nieuws