Nieuws

BLOG - 2018: op weg naar de finale

04-01-2018

Het jaar 2017 zit er bijna op. Wederom een bewogen jaar met grote gebeurtenissen, al heeft de gevreesde politieke ontwikkeling richting een meer populistisch Europa gelukkig niet doorgezet en zijn in West Europa stabiele politieke partijen aan de macht gekomen. West Europa, want over de ontwikkelingen in Oost Europa moeten wij ons wel degelijk zorgen maken. De regimes in Polen en Hongarije gaan hun eigen ondemocratische gang, en vormen daarmee tevens een bedreiging voor de stabiliteit van de Europese Unie. De Unie tracht vergeefs deze landen op een Europese Unie koers te houden. Het politieke instrumentarium van de Europese Unie schiet hier vooralsnog te kort.

Ook in de wereld om ons heen zien wij nieuwe machtsverhoudingen ontstaan. President Trump doet wat hij zijn kiezers heeft beloofd en voert met Amerika een steeds meer isolationistische koers. Het vacuüm dat hierdoor ontstaat, leidt tot de snelle opkomst van nieuwe machthebbers in de geopolitieke verhoudingen. China en Rusland pakken hun kansen. Europa ziet lijdzaam toe.

 

Dit alles gebeurt in een tijdperk waar de economische groei weer voorspoedig is en de Westerse wereld definitief de laatste stuiptrekkingen van de kredietcrisis achter zich heeft gelaten. Wel met de kanttekening dat de Amerikaanse en Europese monetaire autoriteiten hiervoor grote schuldenbergen hebben opgekocht, en de rente nu al jarenlang op historisch ongekend lage niveaus houden. Wat goed is voor de een, is niet goed voor de ander. In Nederland en Duitsland wordt volop geklaagd over de nadelige effecten die deze monetaire politiek van ‘quantative easing’ heeft. De lage rente laat gemakkelijk nieuwe zeepbellen ontstaan. De schuldenlast wordt niet afgebouwd. En de Nederlandse pensioenfondsen worstelen met de lage rekenrente die hun dekkingsgraden onveranderd laag houdt, in weerwil van behoorlijke beleggingsrendementen die worden behaald. Mario Draghi doet wat de meerderheid binnen de Europese Centrale Bank nodig acht. Al wordt de QE langzaam afgeremd in US en Europa.

In beleggingsland zullen wij in 2018 verder gaan op de onderwerpen die zich in 2017 ook al manifesteerden. Brexit, bitcoin, fintech en MiFID II waren er begin vorig jaar ook al. Maar we gaan nu meer naar een finale toe.

Nu de Britten er niet in slagen om de Europese Unie uit elkaar te spelen, moeten zij hun eigen keuzes maken. In een zo verdeeld land, met een zo verdeelde politiek, valt dat niet mee. Alhoewel de Europese Unie nu genoeg basis ziet in de Britse voorstellen voor compensatie van de schade die hun vertrek uit de Europese Unie aanricht, om verder te onderhandelen over een toekomstige relatie met het Verenigd Koninkrijk, zijn er genoeg valkuilen over om tot een ‘hard Brexit’ te leiden. De Noord-Ierse grenskwestie, de wankele positie van premier May, en de vereiste parlementaire goedkeuring in de UK voor de uiteindelijke Brexit deal, kunnen best in dit verband worden genoemd. Maar laten wij de ‘core’ van de Engelse industrie niet vergeten, ‘the City of London’. Welke regelingen zullen er uitrollen om te voorkomen dat de Europese financiële markten ontsporen?

Brexit, or the movement to take the ‘Great’ out of ‘Great Britain’, zoals een van mijn Britse vrienden het met veel Engels cynisme verwoordde. 2018 zal in ieder geval het jaar van de waarheid worden voor de Brexiteers.

Een in 2018 voortgaand fenomeen betreft natuurlijk ook de groeiende invloed van de fintech industrie op de traditionele financiële dienstverlening. Banken verliezen meer van hun dienstenpakket aan nieuwe spelers op de markt. ‘The best known’ kennen wij allemaal goed, Google, Amazon, Facebook, Alibaba, noem ze maar op. Grote tech companies met diepe zakken. Maar de echte impact zal zoals zo vaak wel komen van de ‘unknown’. Nieuwe blockchain technieken, de quantum computer, ontwikkelingen die volgens de experts een nog grotere revolutie dan het internet teweeg zullen brengen. En laten wij de sterke opkomst van de crypto currencies niet vergeten. De koersontwikkeling van de bitcoin vormt al bijna dagelijks voorpagina nieuws in de media.

 

Op het gebied van regelgeving zal 2018 het jaar van de waarheid voor MiFID II worden. Heeft iedereen zich in 2017 een slag in de rondte gewerkt om alles tijdig te implementeren, in 2018 zullen wij gaan zien welke effecten MiFID II echt op onze dagelijkse dienstverlening praktijk heeft. Die effecten zullen velerlei zijn. Zijn wij in Nederland al wel gewend aan het provisieverbod, in de andere Europese lidstaten krijgt men er deels ook mee te maken. Dat zal even wennen zijn! De banken testen kortademig hun nieuwe systemen om de target market profielen van de fondsen scherp in beeld te krijgen. Research unbundling zal een nieuwe markt creëren. Betekent dit een einde voor de huidige research praktijk van Europese brokers en verdwijnt deze business naar gespecialiseerde research instituten? Wat wordt de kostprijs van research en moet dat nog worden vermeerderd met BTW? Voor onze autoriteiten betekent MiFID II een grote ‘datadump’. Al die transactierapportages die de industrie moet aanleveren, moeten de autoriteiten beter inzicht geven in de kapitaalmarkten en onderlinge correlaties, om nieuwe crisis situaties vroegtijdig signaleren. Te vrezen is dat onze autoriteiten in eerste instantie in al die data zullen verdrinken.

We zullen zien wat 2018 ons allemaal zal brengen. Ik wens u allen in ieder geval een gezond en voorspoedig jaar toe!

 

Hans Janssen Daalen, algemeen directeur DUFAS

 

Terug naar nieuws