Nieuws

BLOG - Drie trends voor 2017

03-01-2017

Het jaar 2016 zit er op. Het was een enerverend jaar, vol gebeurtenissen die als schokgolven door ons bestaan trokken. Met Brexit, de verkiezing van Donald Trump tot president van de Verenigde Staten, maar ook de uitslag van het referendum in Italië werd dit jaar de kloof tussen grote groepen burgers en de gevestigde politiek zichtbaar. We hebben te maken met aanslagen en een voortdurende terreurdreiging. Grote instabiliteit langs de grenzen van Europa zorgt voor onrust. De Europese Unie schudt op haar grondvesten. 2017 belooft ook geen rustig jaar te worden. Zo staan verkiezingen in Frankrijk, Duitsland en natuurlijk Nederland voor de boeg.

We leven in een tijdperk van verandering en dat zorgt mede voor al deze onzekerheid. Ook voor vermogensbeheerders. We kunnen de toekomst niet voorspellen, zelfs niet op de korte termijn. Maar wij kunnen wel ontwikkelingen in kaart brengen. Het afgelopen jaar besteedden we aandacht aan een aantal trends op uiteenlopend terrein. Trends waar we als vermogensbeheerders ons voordeel mee kunnen doen. Ze vormden een thema voor mijn blogs, maar ook voor de geslaagde conferenties die wij het afgelopen jaar organiseerden. Enkele van die thema’s laat ik graag nog een keer de revue passeren, omdat ze ook voor het komende jaar relevant zijn.

Innovatie staat in de financiële sector hoog op de agenda. Je kunt niet meer om termen als digitale disruptie, Big Data of exponentiële groei heen. Er is veel aandacht voor startups op het gebied van fintech. Grote internetbedrijven als Amazon en Google begeven zich op het terrein van financiële dienstverlening. Vooralsnog faciliteren zij onze dienstverlening met hun cloud diensten. De consument zal zijn financiële zaken steeds meer via internet regelen, ook op het gebied van beleggen. Robo-advice kan daarbij helpen om deze complexe materie toegankelijk te maken voor de consument. En inspelen op de wijze waarop jongere generaties hun leefwereld inrichten: online. Dat brengt ons bij de tweede trend.

De klant krijgt steeds meer verantwoordelijkheid voor zijn eigen financiële toekomst. De verzorgingsstaat wordt stukje bij beetje ontmanteld. De institutionalisering van veel voorzieningen wordt afgebroken. Dat betekent dat burgers zelf het initiatief moeten nemen om geld opzij te zetten als buffer voor de oude dag, studiefinanciering en werkloosheid. Met de langdurig lage rente wordt beleggen steeds belangrijker. In die zoektocht naar rendement is het belangrijk de risico/rendementsverhoudingen bij de beleggingsadvisering goed in het oog te houden. Daarover blijven wij in gesprek met de AFM, dat dit thema op haar beleidsagenda voor 2017 heeft gezet.

Terwijl de overheid de verantwoordelijkheid voor zijn financiën steeds meer aan de burger zelf overlaat, wil diezelfde overheid (en haar toezichthouders) haar grip op de financiële sector versterken. Minister Dijsselbloem bevestigde dit nog eens met een recent ingezonden brief in het FD. Ondanks alle kritiek op zijn visie, blijft Jeroen Dijsselbloem bij zijn stelling dat de kredietcrisis mede oorzaak is van het opkomend populisme. Dat sterkt hem om ‘de financiële sector weer gezond te maken door hogere buffers, bail-in in plaats van bail-out, een kritische toets op benoemingen en belonen zonder verkeerde prikkels’. Populisme heeft veel dieper liggende oorzaken. Over het belang van een gezonde financiële sector bestaat meer congruentie. Al lopen ook daar de meningen over de methodiek uiteen.

Ik wens u allen veel succes en voorspoed in het nieuwe jaar!

Hans Janssen Daalen, algemeen directeur DUFAS

Terug naar nieuws