Nieuws

‘De blik vooruit’, Dufas Investment Management Forum 2018

10-07-2018

26 juni jl. vond het Dufas Investment Management Forum plaats, met als thema ‘De blik vooruit’. Drie sprekers benaderden het thema ieder vanuit hun eigen invalshoek.

Professor Amin Rajan, CEO van CREATE Research, besteedde aandacht aan de groei van duurzaam beleggen door pensioenfondsen. Hij baseerde zijn verhaal op zijn recente studie Back to long-term investing in the age of geopolitical risk. Volgens Rajan zullen beleggingen, die rekening houden met ESG factoren, fors gaan toenemen. De drie belangrijkste redenen waarom pensioenfondsen dit doen zijn reputatie, lange termijn investeringsopbrengsten en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Voor asset managers wordt ESG dus steeds belangrijker. Een onderscheidende positionering is daarom voor asset managers daarom van belang.

Dr. Mignon van Halderen, lector Thought Leadership aan de Fontys Hogeschool Eindhoven, gaf in haar verhaal aan hoe een onderscheidende thought leadership strategie hier bij kan helpen. Het is een positi­oneringsstrategie die is gebaseerd op vernieuwend gedachtegoed rond relevante thema’s en daaraan gelieerde kennis en expertise – een novel point of view. Thought leadership helpt bij het positioneren in een wereld waar het de klant om meer gaat dan alleen het product, de dienst of de iden­titeit van de organisatie. Thought leaders laten hun klanten of stakeholders anders nadenken over voor hun relevante zaken. Dat maakt thought leaders een trusted voice en preferred partner. Voor vermogensbeheer­ders biedt dat een interessante positioneringsstrate­gie: het kán je een geloofwaardige gesprekspartner maken.

Mignon van Halderen

In plaats van ‘claimen’, gaat het bij thought leadership om het zaaien, laten groeien en activeren van vernieuwend gedachte­goed. Om concrete acties en resultaten. Van Halderen noemde Unilever als voorbeeld van een thought leader. Unilever heeft indertijd het novel point of view geïntrodu­ceerd dat winstgevendheid en duurzaamheid elkaar niet hoeven te bijten en samen kunnen gaan.

Dennis de Vries, Lead KPMG Digital LedgerServices Netherlands, liet zien wat de kracht is van blockchaintechnologie en hoe asset managers hier gebruik van kunnen maken.  Onderstaand visualisatie uit Dennis de Vries’ presentatie toont de kracht van blockchaintechnologie, die niet alleen een gedecentraliseerd grootboek is, maar ook gebruik maakt van een open source code, meerdere knooppunten kent die samenwerken om informatie te valideren, een peer to peer netwerk is en gebruik maakt van cryptografische technieken.

Dennis de Vries liet zien dat blockchain toegepast in het Know Your Customer (KYC) proces de efficiency kan verbeteren door digitalisering van operationele processen en het veilig delen van informatie tussen banken, lagere KYC onboarding en compliance kosten en snellere toegang tot de laatste data over klanten. Ook de consument heeft baat bij blockchain omdat hij sneller klant kan worden en vervolgens zelf betere controle over zijn persoonlijke gegevens kan houden. Voor toezichthouders zijn er ook voordelen: beter zicht op de activiteiten van klanten, een ‘single source of truth’ voor klantgegevens en betere controleerbare KYC data over de activiteiten van klanten en bedrijven. Onderstaand plaatje laat de voordelen zien.

 

Dennis de Vries

Terug naar nieuws