Nieuws

DUFAS onderschrijft het belang van een goede dienstverlening

06-06-2016

DUFAS onderschrijft met de AFM het belang van een goede beleggingsdienstverlening. Zeker in deze tijd waarin de overheid steeds meer eigen verantwoordelijkheid voor zijn financiële voorzieningen teruggeeft aan de burger zelf (pensioen, studiekosten kinderen, zorg), is een goede ‘ken je klant’ inventarisatie heel belangrijk om de klant van een goed onderbouwd beleggingsadvies te kunnen voorzien.

DUFAS werkt aan een continue verbeteringsproces van de beleggingsdienstverlening. Wij zien een duidelijk stijgende lijn sedert 2013, toen de AFM zijn eerste onderzoeken hiernaar heeft uitgevoerd.

DUFAS heeft in samenwerking met de AFM en enkele andere brancheorganisaties eind 2014 een handreiking gepubliceerd, die zich richt tot de professionele vermogensbeheerorganisaties (Handreiking Beleggingsbeleid Particuliere Cliënten; zie www.dufas.nl onder ‘Publicaties’). Daarin zijn duidelijke stappen aangegeven om te komen tot meer transparantie en structurering van de beleggingsdienstverlening in Nederland. Het resultaat van de aanbevelingen in deze handreiking is helaas nog niet verwerkt in deze publicatie van de AFM vandaag. De AFM onderzoeksgegevens dateren van begin 2015.

Wij zijn in gesprek met de AFM over de vraag hoe de ‘ken je klant’ inventarisatie verder kan worden verbeterd. De beleggingsondernemingen moeten nog beter duidelijk maken waarom een goede inventarisatie van zijn beleggingsprofiel in het eigen belang van de klant is voor het krijgen van een goed advies.

Met dit bericht reageert DUFAS op de publicatie van het AFM onderzoeksrapport naar de kwaliteit van de beleggingsdienstverlening op 11 april 2016.

Download het bericht

Terug naar nieuws