Nieuws

DUFAS reactie op uitstel MiFID II

11-02-2016

DUFAS steunt de beslissing van de Europese Commissie om de invoering van MiFID II integraal uit te stellen. Het uitstel is door de omvang en complexiteit van de IT-systemen die moeten worden gebouwd onvermijdelijk. Deze IT systemen zijn nodig voor toepassing van het omvangrijke pakket nieuwe regels. Gegeven die situatie, is het logisch dat de invoering van MiFID II in zijn geheel wordt uitgesteld.

 

Het is ook veelzeggend dat de Board van ESMA, bestaande uit de voorzitters van de nationale toezichthouders, eerder unaniem met het voorstel aan de Europese Commissie tot uitstel van MiFID II heeft ingestemd. 

 

Het op tijd gereed krijgen van alle IT systemen zal nog een hele uitdaging zijn voor zowel autoriteiten als de industrie, zelfs nu invoering van MiFID II met een jaar wordt uitgesteld. Het is daarom nu ook de hoogste tijd dat de Europese Commissie de resterende Level 2 regels publiceert.

Terug naar nieuws