Nieuws

Dufas reactie op amendement Omtzigt Verzamelwet Pensioenen 2019

17-12-2018

De Tweede Kamer heeft bij de Verzamelwet Pensioenen 2019 een amendement van het lid Omtzigt aangenomen over uitbesteding. Het amendement verankert in de wet dat bepaalde activiteiten niet aan derden mogen worden uitbesteed. Er is veel discussie over wat dit amendement daadwerkelijk betekent. Het zijn niet zo zeer de wetsbepalingen uit het amendement die zorgen baren. De zorg en onzekerheid bij de sector vloeit voort uit de toelichting die in het amendement is opgenomen.

 

In de toelichting staat expliciet dat ‘fiduciair beheer niet mogelijk is’. Wij vrezen dat de toelichting de uitkomst is van een onjuist begrip van hoe fiduciair beheer in Nederland wordt toegepast.

 

In de praktijk ligt de verantwoordelijkheid en regie altijd bij het bestuur van het pensioenfonds. Het pensioenfonds is zogezegd ‘in control’. Hoe fiduciair beheer in Nederland wordt toegepast wordt zorgvuldig omschreven in de Dufas Principes Fiduciair Beheer. Een mogelijk verbod van fiduciair beheer, zoals beschreven in de toelichting, betekent een grote breuk met de huidige praktijk. Als Kamerlid Omtzigt in de toelichting op het amendement heeft willen expliciteren dat de eindverantwoordelijkheid voor vermogensbeheer altijd bij het pensioenfondsbestuur ligt, is dit begrijpelijk en schept het helderheid. Dat is echter iets anders dan het integraal verbieden van fiduciair management.

 

Wij zouden het bijzonder betreuren als er nu een streep wordt gezet door de toepassing van de Dufas Principes Fiduciair beheer. Zeker aangezien een verzamelwet enkel onomstreden technische verbeterpunten zou moeten bevatten.

Terug naar nieuws