Nieuws

DUFAS vindt dat AFM Beleidsregel Incident te ver oprekt

15-09-2015

DUFAS heeft kritisch gereageerd op de concept Beleidsregel Incident Wft/Bgfo die de AFM ter consultatie heeft aangeboden. Volgens DUFAS heeft de AFM het begrip ‘incident’ die de BGfo (Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen) definieert als ‘gedraging of gebeurtenis die een ernstig gevaar vormt voor de integere uitoefening van het bedrijf van een financiële onderneming’ te ver opgerekt.

Ondernemingen zouden volgens de concept-beleidsregel voortaan ook incidenten bij de AFM moeten melden waarbij de integere uitoefening van het bedrijf niet in het geding is, laat staan ernstig in gevaar komt. Het wettelijk kader biedt hiervoor geen ruimte. Doel van de meldplicht is dat die incidenten worden gemeld ‘die er echt toe doen’ en waar direct betrokkenheid van de AFM nodig is. Het gaat namelijk om een gebeurtenis die een ernstig gevaar vormt voor de integere uitoefening van het bedrijf van een financiële onderneming. DUFAS is van mening dat de door de AFM in de beleidsregel gegeven voorbeelden in veel gevallen niet als zodanig te kwalificeren zijn.

Terug naar nieuws