Nieuws

BLOG - Een level playing field voor innovatie

14-10-2016

Innovatie staat in de financiële sector hoog op de agenda. Je kunt niet meer om termen als digitale disruptie, Big Data of exponentiële groei heen. Er is veel aandacht voor startups op het gebied van fintech. Grote internetbedrijven als Amazon en Google begeven zich op het terrein van financiële dienstverlening. De consument zal zijn financiële zaken steeds meer via internet regelen, ook op het gebied van beleggen.

Het is daarom niet meer dan logisch dat DUFAS half november een conferentie wijdt aan innovatie in de investment industrie. We organiseren de conferentie in samenwerking met de AFM. Want in een gereguleerde industrie als de onze is het goed te weten hoe de toezichthouder ruimte schept voor innovatie. Tijdens de conferentie zullen onder andere Steven Maijoor, voorzitter van de ESMA, de Europese waakhond voor de financiële markten, en Merel van Vroonhoven, vertellen hoe de toezichthouders met digitalisering van de sector omgaan.

De AFM en DNB zijn deze zomer een discussie met de financiële sector gestart over de vraag hoe het toezicht vorm moet krijgen in het digitale tijdperk.

De twee toezichthouders hebben een discussiedocument gepubliceerd waarin zij aangeven meer ruimte voor innovatie in de financiële sector te willen bieden. Daarbij willen zij de balans vinden tussen het bieden van ruimte aan innovatie en het bewaken van mogelijke risico's die deze innovaties met zich meebrengen. Wij juichen het toe dat toezichthouders innovatie in de financiële sector stimuleren en faciliteren.

Om innovatie te stimuleren hebben de AFM en DNB gezamenlijk een zogenaamd InnovationHub gelanceerd en in het verlengde daarvan een ‘regulatory sandbox’. De belangrijkste taak van de InnovationHub is het bieden van informele ondersteuning aan nieuwe toetreders in een vroege fase van het operationaliseren van een innovatief product of financiële dienst, dus voorafgaand aan een kostbaar en tijdrovend vergunningentraject.

Ik ben van mening dat in het kader van een level playing field de toezichthouders dit ook buiten het kader van de InnovationHub moeten doen. Innovatie komt niet alleen uit de fintech hoek, maar zeker ook de gevestigde spelers innoveren.

Ook willen de toezichthouders beperkt vergunningen op maat bieden. Ik ben voorstander van het concept van beperkte vergunningen op maat, maar niet alleen voor star-ups. Het moet mogelijk zijn, naast een vergunning voor het hele bedrijf van bijvoorbeeld een gevestigde vermogensbeheerder, een vergunning te krijgen voor een nieuw, innovatieve activiteit.

Een regulatory sandbox, een gecontroleerde omgeving voor het testen van innovaties in producten, diensten en bedrijfsmodellen, kan zeker nuttig zijn voor innovatie. Volgens mij moet de klantbescherming voorop staan wanneer er bij het testen daadwerkelijk transacties in de markt plaatsvinden. Ook vraag ik mij af of de ontheffing niet beter gevolgd kan worden door het schrappen voor alle marktpartijen van de regel waarvoor ontheffing wordt gevraagd. Zeker wanneer de sandbox moet helpen de time to market te verkorten, dan dient deze te gelden voor alle type ondernemingen, en niet alleen voor fintechs.

De FCA, de Britse toezichthouder, is al een stap verder dan de Nederlandse toezichthouders. In oktober 2014 lanceerde zij het Project Innovate (inclusief ‘regulatory sandbox’) . Het uitgangspunt voor het project was helder: ‘We see our work on innovation as integral to our duty to promote competition in the interest of consumers.’ Dat betekent een level playing field want de bedoeling van Project Innovate was ‘to support both regulated and unregulated businesses to bring innovative ideas into financial services markets, where these ideas are in the interests of consumers. We want to support new firms as they look to enter the market or established players break with tradition’

Een oud Nederlands spreekwoord komt in mij op. Het zegt: een goed voorbeeld doet goed volgen. Ik heb het al eerder geciteerd: ‘The times they are a-changin’. Lang leve Bob Dylan!

Hans Janssen Daalen

Algemeen directeur DUFAS

 

Terug naar nieuws