Nieuws

Geen vrijstelling voor partijen uit VK

09-09-2020

Brexit update

 

De minister van Financiën heeft een brief met bijlagen gestuurd naar de Tweede Kamer over de voorbereidingen die Nederland moet treffen voor het aflopen van de overgangsperiode in het Brexit-proces. Deze voorbereidingen zijn sowieso nodig, het maakt daarvoor niet uit wat er uit de onderhandelingen komt tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk over de vorm van hun toekomstige partnerschap. 

Voor onze sector is het stuk over de financiële markten van belang (bijlage ‘Overzicht readiness voorbereidingen’, bladzijde 9). Hierin geeft de minister aan dat er zeer waarschijnlijk geen tijdelijke vrijstellingsregeling gaat gelden voor partijen uit het Verenigd Koninkrijk. Wat hem – en de toezichthouders – betreft is er voldoende tijd geweest om lopende contracten aan te passen en/of activiteiten over te zetten naar entiteiten op het grondgebied van de EU-27. We raden DUFAS-leden met (hoofd)kantoren in het Verenigd Koninkrijk aan om deze readiness voorbereidingen goed te bekijken. 

Wil je je Engelstalige collega's informeren? Bovenstaande tekst hebben we alvast voor je vertaald.

 

Terug naar nieuws