Nieuws

Handreiking Informatie-aanlevering Vermogensbeheerders Solvency II-SCR

04-02-2016

DUFAS heeft samen met het Verbond van Verzekeraars de industriestandaard voor de Nederlandse markt ontwikkeld voor het aanleveren van informatie door vermogensbeheerders aan verzekeraars ten behoeve van de Solvency Capital Requirement (SCR) berekening.  

 

De EIOPA Quantitative Reporting Templates (QRTs) zijn hierbij als uitgangspunt genomen, met een aanvulling voor de berekening van de solvabiliteit. De velden in de DUFAS-handreiking zijn volgens DUFAS en het Verbond van Verzekeraars voldoende om de relevante Pillar 1 berekeningen uit te voeren binnen het Solvency II raamwerk.

 

De template houdt rekening met materialiteit, waardoor niet is voorzien in alle (uitzonderlijke) instrumenten. Het is de verantwoordelijkheid van de cliënt en vermogensbeheerder om bij een materiële allocatie naar dergelijke instrumenten zorg te dragen voor separate aanlevering.

 

Bij de samenstelling van deze DUFAS handreiking is dankbaar gebruik gemaakt van de bereidheid tot overleg die De Nederlandsche Bank heeft geboden.

 

Handreiking Informatie-aanlevering Vermogensbeheerders Solvency II-SCR

Terug naar nieuws