Nieuws

Juridische maatregelen als gevolg van coronacrisis

25-03-2020

Welke maatregelen zijn er afgelopen dagen op Europees vlak getroffen? En welke is daarvan het meest impactvol voor Asset Managers? We vroegen het Rezah Stegeman, partner bij Simmons & Simmons en gespecialiseerd in financial services regulation, derivaten en clearing. Rezah zet zich actief in bij Dufas. Onder andere door bijdrage te leveren aan de technische commissie. 

"In de afgelopen twee weken is er veel gebeurd. Zo heeft de ESMA niet stil gezeten, blijkens de volgende opsomming:

  • de algemene aanbevelingen van 11 maart over onder andere de uitvoering van bedrijfscontinuïteitsplanning en blijvende naleving van risicobeheervereisten;
  • het besluit van 16 maart over de tijdelijke verlaging van de meldingsdrempel voor netto shortposities;
  • de verklaring van 18 maart over het uitstel van rapportage deadlines onder de SFTR en MiFIR; en
  • de verklaringen van 20 maart over telephone taping, het uitstel van consultatiedeadlines en het uitstel van het MiFIR 'tick-size regime' voor SI's.

Daarnaast zijn er kapitaalmaatregelen van de ECB en de EBA ten aanzien van significante banken om hun essentiële rol in de financiering van de reële economie in deze moeilijke omstandigheden te vereenvoudigen. In dat kader is ook noemenswaardig het Pandemic Emergency Purchase Plan (PEPP) van de ECB die eveneens financiering in de markt beoogt te stimuleren. Ik vermoed dat voor asset managers de de PEPP het meest impactvol is aangezien dat direct gevolgen heeft voor de waarde van beleggingen, maar ons toezichtrechtsteam heeft de meeste vragen gehad over de short selling maatregelen."

Vind jij dat ESMA en de andere Europese toezichthouders genoeg doen om de markt te steunen? 
"Het doet me deugd te zien dat de Europese financiële toezichthouders hebben besloten marktpartijen tegemoet te komen in een periode waarin zij hun handen al vol hebben aan het omgaan met de corona-impact op de bedrijfsvoering. Toch is er nog wel ruimte voor verdere flexibiliteit omdat marktpartijen het uitdagend zullen vinden om onder andere:

  • tijdslijnen te halen voor rapportage- en meldingsverplichtingen, zoals voor shortselling, transactierapportages en EMIR rapportages;
  • zich voor te bereiden op tijdige implementatie van naderende wetgeving, zoals de EMIR margin regels en de benchmarktransitie; en
  • externe auditors op locatie toe te laten.

Gezien het tempo waarop de eerdere maatregelen elkaar opvolgden, heb ik goede hoop hierop!"

"We zijn er voor onze cliënten en we proberen ze zo veel mogelijk te ondersteunen. Ook proactief, zoals met webinars, onze COVID-19 website en onze COVID-19 hotline."

Wat betekent de coronacrisis voor jouzelf en voor een kantoor als Simmons & Simmons?
"Het betekent veel nieuwe ervaringen, waaronder het thuis afstemmen wie wanneer even ongestoord (lees: 'kindvrij') achter de computer kan werken, maar ook het pogen onverstoord telefonische vergaderingen voort te zetten als er toch onverwachts een kind door een linie heen is gebroken. Ons kantoor ervaart in bepaalde opzichten hetzelfde als zijn cliënten. Ik ben blij te zien dat onze bedrijfscontinuïteitsplanning ook daadwerkelijk werkt. Onze mensen waren vanaf dag 1 in staat om vanaf huis hun werk weer op te pakken. Een goede interne communicatie helpt ook bij de geruisloze omzetting naar een thuiswerkkantoor. Vanuit die positie zijn we er gewoon voor onze cliënten en proberen wij ze zo veel mogelijk te ondersteunen. Dit doen we ook proactief door zo veel mogelijk kennis te delen die in deze omstandigheden goed van pas komt. Denk hierbij aan webinars, onze COVID-19 website en onze COVID-19 hotline."

 

Terug naar nieuws