Nieuws

"Meer bedrijven moeten vallen onder NFRD"

09-07-2020

Consultatiereactie NFRD ingediend

Samen met vijf van onze leden in de NFRD-expertgroep, hebben we een reactie opgesteld op de NFRD-consultatie van de Europese Commissie. NFRD (Non-financial Reporting Directive) moet het voor asset managers onder andere mogelijk maken om een betere inschatting te maken van de duurzaamheid van de bedrijven waarin ze investeren. 

De kern van de DUFAS-reactie is dat wij geen gebrek zien aan niet-financiële informatie, maar dat de data die bedrijven rapporteren niet altijd relevant zijn. Wij vinden het wenselijk dat meer bedrijven onder NFRD gaan vallen. Ook zijn wij voorstander van strengere assurance-vereisten voor niet-financiële informatie. Ten slotte is DUFAS voorstander van een gecentraliseerde Europese database voor ESG-informatie, die tegen lage kosten beschikbaar is voor gebruikers. 

> Bekijk consultatiereactie

Wat is NFRD?
NFRD staat voor Non-financial Reporting Directive en gaat over rapportagevereisten voor niet-financiële informatie door organisaties van openbaar belang ('public interest entities'). Met deze informatie kunnen asset managers een betere inschatting maken van de duurzaamheid van de bedrijven waarin ze investeren. Bovendien is de informatie nodig om te kunnen voldoen aan toekomstige rapportagevereisten zoals de Regulation on Sustainability Disclosures in the Financial Sector (SFDR). 

DUFAS NFRD-expertgroep 
Onze reactie is tot stand gekomen in samenwerking met vijf van onze leden in de DUFAS NFRD-expertgroep. Onder leiding van Maurits Heldring en Randy Pattiselanno kwam de groep de afgelopen maanden vier keer virtueel bijeen.

Terug naar nieuws