Nieuws

Nederlandse particulier betaalt ruim EUR 130 miljoen per jaar voor afschaffing dividendbelasting. Dufas hoopt op goede oplossing voor beleggingsfondsen

03-09-2018

 

Den Haag, 28 augustus -- Over het voornemen van de regering om de dividendbelasting af te schaffen, is al veel gezegd en geschreven. Echter, tot op heden is er weinig aandacht voor de negatieve gevolgen voor miljoenen Nederlandse particulieren.

Vanuit Dufas is er verschillende keren aandacht gevraagd voor de positie van Nederlandse beleggers in Nederlandse beleggingsfondsen. Daarbij heeft Dufas voorgesteld om de dividendbelasting in ieder geval te handhaven voor de Nederlandse beleggingsfondsen om de onbedoelde negatieve impact voor Nederlandse beleggers te voorkomen. Daarop heeft het kabinet in antwoord op Kamervragen geantwoord dat de dividendbelasting handhaven voor 300 tot 400 inhoudingsplichtigen niet opweegt tegen de uitvoeringskosten en dat handhaving leidt tot een budgettaire derving. Beide argumenten overtuigen niet.

De maatschappelijke functie van beleggingsfondsen is de particuliere belegger in staat te stellen te beleggen volgens het principe van risicospreiding, onder andere als toekomstvoorziening. Het doel van het Fiscale Beleggingsinstelling (FBI) regime is er voor te zorgen dat de Nederlandse particulier die belegt via een beleggingsfonds per saldo fiscaal hetzelfde wordt behandeld als een Nederlandse particulier die direct op de beurs belegt. Anders gezegd: beleggen via een beleggingsfonds mag geen extra belasting tot gevolg hebben voor de Nederlandse belegger (anders dan de normale inkomstenbelasting). Hoewel het wellicht contra-intuïtief klinkt, leidt afschaffing van de dividendbelasting juist wel tot een verhoging van de belastingdruk voor de Nederlandse particuliere belegger doordat:

1. de verrekening van bronbelasting verloren gaat.

2. de toegang tot lagere buitenlandse bronbelasting via Nederlandse belastingverdragen in gevaar komt.

Verrekening bronbelasting gaat verloren

Net als particuliere beleggers die rechtstreeks beleggen, kan een beleggingsfonds (via de afdrachtsvermindering in de dividendbelasting) de resterende buitenlandse bronbelasting verrekenen. Dat kan een beleggingsfonds na afschaffing van de dividendbelasting voor beleggingsfondsen niet meer. De afdrachtvermindering is immers een regeling binnen de dividendbelasting. Dit leidt tot een additionele verhoging van de belastingdruk voor de particuliere fondsbelegger.

Omvang

Alleen al het vervallen van de afdrachtsvermindering leidt in veel gevallen tot een verlaging van het rendement van 0,30% tot 0,50% per jaar voor de Nederlandse particulieren. De lastenverzwaring voor de Nederlandse belegger wordt becijferd op ruim EUR 130 miljoen per jaar. Bij verlies van de voordelen van de belastingverdragen bedraagt deze een veelvoud hiervan.

Toegang tot belastingverdragen komt in gevaar

Beleggingsfondsen hebben onder het FBI regime in beginsel recht op toepassing van dezelfde buitenlandse bronbelastingtarieven als de Nederlandse particuliere belegger (vaak 15%). Dit is naar verdragslanden altijd verdedigd met het argument dat de FBI verplicht is de jaarlijkse winsten uit te keren aan de beleggers onder inhouding van 15% Nederlandse dividendbelasting. Hierdoor wordt voorkomen dat deze beleggingsfondsen worden misbruikt door buitenlandse beleggers. Dufas vreest dat verdragslanden de afschaffing van de dividendbelasting op deze jaarlijkse winstuitkeringen aangrijpen om deze Nederlandse beleggingsfondsen de toegang tot de belastingverdragen te ontzeggen.

Door de dividendbelasting te behouden voor beleggingsfondsen wordt ook voorkomen dat Nederland een doorstroomfunctie krijgt voor beleggingskapitaal.

Dufas roept dan ook op om de dividendbelasting voor beleggingsinstellingen te handhaven of in ieder geval tijd en ruimte te creëren om na te denken over een oplossing voor deze beleggingsfondsen.

Over Dufas

De Dutch Fund and Asset Management Association, afgekort Dufas, is de belangenvereniging van in Nederland werkzame vermogensbeheerders en beleggings- en bewaarinstellingen. Dufas bestrijkt zowel de retail als de institutionele markt. Dufas telt op dit moment 58 leden, die tezamen meer dan 95% van de markt voor asset management in Nederland vertegenwoordigen, gemeten in termen van Assets under Management.

 

Aanvullende Q&A

Terug naar nieuws