Nieuws

Onze reactie op Wwft consultatie - registratie UBO's

26-05-2020

Op 17 april kwam het ministerie van Financiën naar buiten met de consultatie Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden (UBO's) van trusts en soortgelijke juridische constructies. Onder dit laatste vallen fondsen voor gemene rekening. Op 15 mei hebben wij hierop een reactie gestuurd. 

Niet logisch
Volgens de voorgestelde wet, moet de fondsbeheerder alle UBO's in een fonds voor gemene rekening registreren bij de Kamer van Koophandel. Maar dit is voor een beleggingsfonds vaak niet logisch en in praktijk niet goed haalbaar. Voor beleggingsinstellingen in de vorm van een vennootschap geldt daarentegen dat een UBO pas geregistreerd hoeft te worden bij een belang van 25% of meer. 

Gelijkheid trusts en vennootschappen
Wij vinden dat het voor een deelnemer geen verschil zou moeten maken of hij deelneemt in een beleggingsinstelling of icbe (instelling voor collectieve beleggingen in effecten) in de vorm van een fonds voor gemene rekening of in de vorm van een vennootschap. In onze consultatiereactie pleiten wij er daarom voor om - als het gaat om beleggingsfondsen - de regels die gelden voor vennootschappen, ook te laten gelden voor fondsen voor gemene rekening.

 

Terug naar nieuws