Nieuws

PRIIPs-dossier vastgelopen

26-08-2020

PRIIPs-dossier vastgelopen

De herziening van de Europese financiële bijsluiter voor verpakte retail- en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (PRIIPs) is vastgelopen. De Europese toezichthouders (ESMA, EBA en EIOPA) hebben op 30 juni een rapport uitgebracht over de herziening van bepaalde PRIIPs-regels ('Level 2' regelgeving). Maar het voorstel is niet door alle Europese toezichthouders goedgekeurd. Zij hebben de bal daarom weer bij de Europese Commissie gelegd. Het is op dit moment onduidelijk hoe zij hiermee verdergaat. 

Juridisch is het mogelijk dat de Europese Commissie de regelgeving, eventueel met wat aanpassingen, toch voorlegt aan het Europees Parlement. Maar dan kan de Europese Commissie rekenen op flink wat bezwaren vanuit Duitsland, Frankrijk en Italië. Binnen EIOPA, de Europese toezichthouder voor de verzekeringsbranche, zijn het met name afgevaardigden uit deze landen die tegen het gemeenschappelijk voorstel van de Europese toezichthouders hebben gestemd.  

Oproep 'Level 1 review'
DUFAS steunt de oproep van EFAMA aan de Europese Commissie om zo snel mogelijk te starten met de 'Level 1 review'. Een review die de Commissie eigenlijk al had moeten starten. Het gaat dan om de gehele PRIIPs-regelgeving. Niet alleen nadere technische regelgeving, zogenaamde 'Level 2 regelgeving'. Dit heeft ook als voordeel dat er geen discussie zal ontstaan over de vraag of de Europese toezichthouders wel gemachtigd zijn om bepaalde wijzigingsvoorstellen te doen voor van de PRIIPs-regelgeving. Wel verwachten wij dat de discussies die ook zijn gevoerd bij de totstandkoming van PRIIPs, weer terug zullen komen.  

Daarnaast vraagt EFAMA weer om verlenging van de PRIIPs-verplichtingen voor UCITS-beleggingsfondsen. Deze fondsen zijn namelijk vrijgesteld om een PRIIPs KID op te stellen. Deze vrijstelling loopt tot 1 januari 2022. EFAMA wil dat UCITS-beleggingsfondsen pas overstappen naar de PRIIPs KID nadat de herziening van PRIIPs effectief is. 

Ons standpunt
Bij de marktconsultatie die de Europese Commissie hierover vorig jaar hield, waren met name performance scenario's en (transactie)kosten onderwerp van discussie. Ook wij hebben hierop destijds onze input gegeven. Wij blijven nauw betrokken om de belangen van onze leden te behartigen. Houd onze nieuwsbrief in de gaten voor het laatste nieuws.

 

Terug naar nieuws