Nieuws

Reactie DUFAS op AFM 'Rapport verkenning potentiële indexhuggers', mei 2016

06-06-2016

 

DUFAS onderschrijft dat de AFM in navolging van het vorig jaar genomen initiatief van ESMA, het bestaansrecht van deze closet indexing fondsen ter discussie stelt. Door middel van een duidelijke informatieverschaffing over het beleggingsbeleid van een fonds, dichtbij haar index, krijgt de vrije marktwerking ongetwijfeld zijn loop. Daarbij zien wij ook een duidelijke rol weggelegd voor distributeurs, die uit het grote aanbod op professionele wijze de kwalitatieve selecties maken van beleggingsfondsen die voor de retailbelegger toegevoegde waarde hebben. Fondsbeheerders worden daarmee in voorkomende gevallen automatisch gedwongen hun producten een duidelijk(er) profiel te geven dat past in de hedendaagse behoefte en pricing. Lees hier de volledige reactie.

Terug naar nieuws