Nieuws

Reactie DUFAS op Begroting 2016

23-05-2017

De Nederlandse economie klimt langzamerhand uit een diep dal. Het kabinet-Rutte wil graag dat de Nederlanders, na vele magere jaren, hiervan profiteren. Het kabinet zegt in te zetten op lastenverlichting. In totaal trekt het hiervoor € 5 miljard uit. Werknemers met midden- en hogere salarissen gaan minder loonbelasting betalen via allerlei maatregelen. Maar tegelijkertijd wil het kabinet per 1 januari 2017 een progressieve rendementsheffing invoeren, die erop neerkomt dat belastingbetalers met vermogens van meer dan € 100.000 worden geacht worden door actief te beleggen hogere rendementen te halen dan mensen met een lager vermogen. Het kabinet gaat uit van rendementen die met een gewone spaarrekening al niet gehaald kunnen worden. Sparen blijft geld kosten. Beleggen in fondsen blijft het alternatief.

Op Prinsjesdag heeft minister Asscher aangekondigd dat het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de slag gaat met een toekomstbestendig pensioenstelsel. Eerder kwam staatssecretaris Klijnsma al met voorstellen om het pensioenstelsel zo aan te passen dat meer rekening wordt gehouden met de individuele situatie van mensen. Het wets­voorstel maakt het mogelijk dat deelnemers in een pensioen­fonds met DC regeling hun vermogen ook na hun pensioen­datum kunnen blijven beleggen. DUFAS juicht dit toe. Nu zijn deelnemers nog gedwongen hun opgebouwde ver­mogen op een vast tijdstip om te zetten in een verplichte uitkering.

 

Terug naar nieuws