Nieuws

Aegon sluit 2017 af met goede vierde kwartaal resultaten

15-02-2018

stress test

Aegon: Aegon sluit 2017 af met goede vierde kwartaal resultaten

Aegon: publiceert op haar website:

“Nettowinst meer dan verdubbeld naar EUR 986 miljoen door een eenmalig voordeel door de belastinghervorming in de VS. Onderliggend resultaat daalt met 5% tot EUR 525 miljoen.”

Alex Wynaendts, voorzitter Raad van Bestuur: ‘Aegon sluit met goede vierde kwartaal resultaten een jaar af waarin het bedrijf is gegroeid, veel van onze strategische doelen zijn behaald en onze financiële resultaten sterk zijn gestegen. De maatregelen die we hebben genomen, hebben geleid tot een aanzienlijke stijging van onze solvabiliteitsratio, een verhoging van de kwaliteit van ons kapitaal en hogere kapitaalgeneratie. Ik ben daarom tevreden dat we een hoger slotdividend kunnen aankondigen van 14 eurocent per aandeel. Dit is het zesde opeenvolgende jaar waarin we het dividend aan aandeelhouders hebben kunnen verhogen. We worden een wendbaarder, technologiegedreven organisatie die beter dan ooit kan inspelen op de veranderende behoeften van klanten. Door efficiënt gebruik van nieuwe technologieën en door uitbesteding zijn we goed gepositioneerd om onze kostenbesparingsdoelstellingen te halen.’

Lees verder via de bron: bronbericht op website

Powered by Exelerating

Terug naar sector nieuws