Nieuws

Beroepspensioenfonds Loodsen bericht over zoektocht naar nieuwe fiduciair beheerder

24-09-2019

BRF Loodsen publiceert op haar website:

“BPL heeft zijn fiduciaire dienstverlening ten behoeve van het vermogensbeheer uitbesteed aan Robeco. Onlangs heeft Robeco BPL echter laten weten dat door het vertrek van de grootste fiduciaire klant de toekomst van de fiduciaire activiteiten wordt heroverwogen. Het bestuur heeft daarom een zoektocht gestart naar een nieuwe fiduciair beheerder.

Conform ons uitbestedingsbeleid volgen we hier een selectieprocedure voor (longlist, shortlist, site visits etc.). Inmiddels hebben we van dertien partijen de “request for information” beoordeeld en zijn we bij vier partijen langs geweest voor een zogenaamde site visit. Op basis hiervan hebben we een keuze kunnen maken om aan twee partijen een zogenaamde “request for proposal” te sturen. Tevens zijn we nogmaals bij deze twee partijen langs geweest voor nadere verdieping van de werking van het managerselectieproces en risk & compliance. Op basis van deze indrukken gaat het bestuur een keuze maken om met één partij de onderhandelingen te starten om tot een overeenkomst te komen.”

Fondsprofiel Loodsen:

Loodsen is een BRF met eind Q2 2019 een belegd vermogen van € 1,040 Mil waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2018 438 actieve bijdragers en 829 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q2 2019 een rendement van 2.9%. Eind Q2 2019 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 107.2% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 117.7% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is Robeco en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door PGGM

Powered by Exelerating

Terug naar sector nieuws