Nieuws

DNB ontwikkelt klimaatstresstesten voor financieel sector

05-10-2017

DNB

DNB vindt dat de financiële sector nog te weinig rekening houdt met klimaatrisico’s. Zij werkt daarom aan de implementatie en ontwikkeling van klimaatstresstesten. Momenteel wordt bijvoorbeeld door de toezichthouder een klimaat-gerelateerde stresstest uitgevoerd bij schadeverzekeraars.

Over het algemeen lijkt het dat de Nederlandse financiële sector steeds meer rekening lijkt te houden met klimaatrisico’s. Veel financiële instellingen brengen bijvoorbeeld in kaart aan welke CO2-intensieve sectoren zij blootgesteld zijn. Ook schadeverzekeraars lijken klimaatverandering te adresseren door de risicomodellering door herverzekeringsprogramma’s te ijken.

Volgens DNB houden schadeverzekeraars echter nog te weinig rekening met extreem weer bij klimaatverandering. De gebruikte catastrofemodellen houden namelijk niet expliciet rekening met de Nederlandse situatie.

DNB ziet daarom nog genoeg ruimte voor verandering. Instellingen zouden meer scenarioanalyses moeten toevoegen aan het risicomanagement. Ook zouden zij klimaatrisico’s in kaart moeten brengen en, waar nodig is, maatregelen nemen. DNB noemt concreet de mogelijkheid tot het ontsluiten van interne data en het opnemen van nieuwe risico-indicatoren.

Bron: persbericht website, 5 oktober 2017

Powered by Exelerating

Terug naar sector nieuws