Nieuws

Europese Commissie onderzoekt verplichten ESG in fiduciaire relatie

15-11-2017

ESG

De Europese Commissie heeft maandag jl een publieke consultatie geopend over het betrekken van ESG-criteria in de fiduciaire plicht van vermogensbeheerders en institutionele beleggers.

De Commissie is deze consultatie gestart naar aanleiding van een aanbeveling van de groep High Level Expert Group on Sustainable Finance, een tijdelijke, door de Commissie aangestelde adviesraad van experts. De aanbeveling hield in dat er stappen genomen moeten worden om te verhelderen dat de fiduciaire plicht ook moet voldoen aan duurzaamheidscriteria.

Reeds bestaande Europese wet- en regelgeving bepaalt dat vermogensbeheerders en institutionele beleggers in het belang van de deelnemer moeten handelen. De adviesgroep concludeert in haar aanbeveling, onder anderen, dat het belang van de deelnemer breed moet worden uitgelegd: aantasting van het klimaat kan niet onder het belang van de deelnemer vallen. Partijen dienen daarom rekening te houden met de impact van hun beleggingen op het milieu.

De Europese Commissie wil nu, aan de hand van de gestarte consultatie, achterhalen wat er nou wel en niet onder het belang van de deelnemer valt. Daarnaast wil het proberen vast te stellen op welke manier beleid kan worden ingezet om duurzaamheidsfactoren daadwerkelijk te betrekken in de fiduciaire plicht.

Bron: consultatiedocument Europese Commissie, 14 november 2017

 Meld u hier aan voor onze dagelijkse nieuwsupdate

Powered by Exelerating

Terug naar sector nieuws