Nieuws

Pensioenfonds UWV brengt matchingportefeuille onder bij Cardano

12-07-2019

Cardano publiceert op haar website:

“Pensioenfonds UWV zet een nieuwe stap in het verbeteren van het beleggingsbeleid. Het heeft twee obligatieportefeuilles en de swapportefeuille samengevoegd in één matchingportefeuille van ruim 2mrd euro. Hiermee versterkt het de samenhang op de balans tussen de beleggingsportefeuille en de pensioenverplichtingen en verlaagt het pensioenrisico voor deelnemers. De matchingportefeuille is ondergebracht bij Cardano.”

Fondsprofiel UWV:

UWV is een OPF met eind Q1 2019 een belegd vermogen van € 7,940 Mil waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2017 19,047 actieve bijdragers en 13,845 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q1 2019 een rendement van 7.3%. Eind Q1 2019 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 103.3% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 116.2% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is KCM en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door TKP

Powered by Exelerating

Terug naar sector nieuws