Nieuws

Pensioenfonds Vervoer: Hoog rendement te danken aan daling rente

11-05-2017

Vervoer

Pensioenfonds Vervoer: Hoog rendement te danken aan daling rente

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Beroepsvervoer over de Weg heeft afgelopen jaar een beleggingsrendement behaald van 12,7%. Zo blijkt uit haar onlangs gepubliceerde jaarverslag over 2016. Het fonds stelt dat het rendement vooral te danken is aan de daling van de rente: “Het beleggingsrendement over 2016 is uitgekomen op 12,7%. Dit op zichzelf mooie resultaat is echter vooral te danken aan het feit dat de rente over het gehele jaar 2016 bezien is gedaald. De instrumenten die het pensioenfonds aanhoudt om het risico van rentedaling deels af te dekken, hebben hun werk gedaan.”

De daling heeft echter ook nadelige gevolgen voor het fonds: “Hier staat tegenover dat de voorziening die voor de pensioenverplichtingen moet worden aangehouden door de lagere rente in 2016 opnieuw is gestegen. De financiële buffers zijn dan ook opnieuw niet sterk genoeg om de pensioenen met de prijsinflatie te kunnen verhogen. Het bestuur betreurt dat.” Het fonds is daarnaast trots op het feit dat zij de pensioenaanspraken en uitkeringen nog nooit heeft hoeven korten en de pensioenpremies op een constant niveau zijn gebleven.

Beroepsvervoer over de Weg is een BPFv met eind Q4 2016 een belegd vermogen van € 23077M waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een jong deelnemersbestand met in 2016 161410 actieve bijdragers en 85801 pensioengerechtigden. De uitvoeringskosten waren in 2016 €85 per deelnemer en de totale beleggingskosten 43bps van het gemiddeld belegd vermogen. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q4 2016 een rendement van -5%. Eind Q4 2016 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 99% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 117% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is Robeco en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door TKP.

Bron: Jaarverslag Pf Vervoer 2016

Powered by Exelerating

Terug naar sector nieuws