Nieuws

PMT, PME & MN tegen versneld aandeelhouderswaarde creëren Unilever

07-04-2017

PMT, PME & MN tegen versneld aandeelhouderswaarde creëren Unilever

Langetermijn beleggers Bedrijfstakpensioenfonds Metaal en Techniek (PMT), Bedrijfstakpensioenfonds voor de Metalektro (PME) en hun uitvoerder MN hebben Unilever op 25 februari jongstleden opgeroepen om koersvast te blijven. Dit als reactie op een aankondiging van Unilever om versneld aandeelhouderswaarde te creëren. Unilever heeft gisteren haar strategie-update bekend gemaakt, waar de lange termijn beleggers kennis van hebben genomen en op reageren.

“In onze visie vraagt het creëren van een echte aandeelhouderswaarde juist om focus op de lange termijn. De op 6 april gepresenteerde plannen leggen de nadruk op activiteiten waar de grootste groeimarges liggen. Dit lijkt niet in tegenspraak met een langetermijnhorizon. Over een aantal punten willen we graag verder met Unilever in gesprek. Het oplopen van de schuldratio en het inkopen van eigen aandelen hebben bijvoorbeeld onze bijzondere aandacht. Ook zien we graag een verduidelijking van hoe de bestaande duurzaamheidsdoelstellingen uit het Sustainable Living Plan worden verankerd in de nieuwe strategie,” aldus de lange termijn beleggers.

Bron: http://www.mn.nl/nl/publicaties/verklaring-unilever/

Powered by Exelerating

Terug naar sector nieuws