Nieuws

Robeco: Volledig afdekken valutarisico’s goede strategie

14-07-2017

valutarisico's

Valutaschommelingen kunnen een groot effect hebben op het rendement van pensioenfondsen. Valutarisico’s zijn daarmee potentieel groot. De vraag rijst soms of fondsen wel genoeg doen aan het afdekken van vreemde valuta’s. Een schommeling van valuta’s kan natuurlijk ook voordelen opleveren. Bij een appreciatie van een munteenheid die pensioenfondsen niet of gedeeltelijk hebben afgedekt wordt er geprofiteerd. Volgens Robeco moet valuta echter niet worden gezien als een bedoelde bron van rendement, aangezien rendement op een valuta bijna symmetrisch is i.e. de winst voor de ene belegger is het verlies voor de andere. Daarnaast gaan valutaposities gepaard met extra risico’s.

Robeco heeft een analyse uitgevoerd om te bepalen of het loont om een valuta af te dekken. Dit deed zij door het rendement van aandelenbeleggingen te verklaren met behulp van het rendement van valuta’s. Laat een stijging in de waarde van een munteenheid een positief of negatief verband zien tussen aandelen- en valutarendement? Wanneer er een positief verband bestaat, is de beste strategie om het valutarisico (deels) af te dekken, om zo het valutarisico te minimaliseren.

De conclusie van deze analyse is dat er een positief verband bestaat tussen aandelenwaarde en valutawaarde. Volgens Robeco laat deze analyse zien dat het voor 100% afdekken van de hoofdvaluta de “optimale” strategie is om het beleggingsrisico zo laag mogelijk te houden.

Bron: https://www.robeco.com/nl/visie/2017/07/valutarisico-bij-pensioenfondsen-toch-maar-volledig-afdekken.html

Powered by Exelerating

Terug naar sector nieuws