Over Dufas

Commissies en expertgroepen

 

Commissies

Technische Commissie 

 

De Technische Commissie is het centrale overlegplatform waar leden gedachten en informatie uitwisselen over een breed scala aan juridische onderwerpen, toezichtzaken en nieuwe nationale of internationale regelgeving met impact. Commissies en expertgroepen doen in de Technische Commissie verslag van de voortgang en ontwikkelingen in de dossiers die zij behandelen. In de Technische Commissie kunnen ook andere onderwerpen worden behandeld, waaronder ook consultaties, die niet vallen binnen een van de andere commissies of expertgroepen.

Neem voor meer informatie over de Technische Commissie contact op met een van de Dufas-teamleden Fijtsia van Pelt of Randy Pattiselanno

 

Fiscale commissie

In de Fiscale Commissie worden fiscale issues behandeld die gevolgen hebben voor vermogensbeheerdiensten, beleggingsfondsen en pensioenproducten. De commissie bereidt reacties voor op consultaties van regelgeving op fiscaal gebied.

Kernonderwerpen zijn FTT,  VAT, rapportages, dividend/bronbelasting, accountingstandaarden. 

Deelnemen of meer informatie? Neem contact op met Fijtsia van Pelt, manager tax & regulatory affairs bij Dufas.

 

 

Sustainability Committee 

De Sustainability Committee formuleert en reageert namens de sector op consultaties  over duurzaamheidskwesties, met name over Europese wetgeving, onder andere via EFAMA

Deelnemen of meer informatie? Neem contact op met Randy Pattiselanno, manager strategy & regulatory affairs bij Dufas. 

   

Distribution & Client Disclosure Committee 

De Distribution & Client Disclosure Committee deelt kennis, informatie en ervaringen over distributie en informatieverschaffing naar cliënten.

Denk hierbij aan onderwerpen als PRIIPs herziening, waaronder transactiekostenmethodologie, (herziening van) MiFID II gedragsregels, MiFID II cliëntinformatie, waaronder kostentransparantie, maar ook product governance regels, inclusief de EMT en MiFID II feedbackloop.

Deelnemen of meer informatie? Neem contact op met Randy Pattiselanno, manager strategy & regulatory affairs bij Dufas.

 

Fund Regulation Committee 

De Fund Regulation Committee gaat over ‘core’ wet- en regelgeving rond beleggingsfondsen en activiteiten en diensten van beheerders.

Onderwerpen zijn bijvoorbeeld UCITS,  AIF, MMF, EU passports en vergunningverlening, liquidity risk, leverage, prudentiële eisen, beloningsbeleid, fiduciair en discretionair beheer, uitbesteding.

Deelnemen of meer informatie? Neem contact op met Fijtsia van Pelt, manager tax & regulatory affairs bij Dufas.

 

Expertgroepen 

 

Naast onze commissies, hebben we ook expertgroepen. Dit zijn tijdelijke werkgroepen waarin we een specifiek, actueel deelonderwerp uitwerken. Vaak is een expertgroep gekoppeld aan een commissie. Per 1 maart 2020 hebben we expertgroepen op de volgende onderwerpen: 

 • IFR&IFD
  Deze expertgroep valt onder de Fund Regulation Committee en richt zich op de mogelijke impact van het nieuwe Europese prudentiële regime voor beleggingsondernemingen (IFD & IFR) op asset managers.  
 • MiFIR market infrastructure consultation 
  Op 17 februari 2020 heeft de Europese Commissie een consultatie gepubliceerd over de herziening van MiFID II MiFIR. Deze expertgroep valt onder de Distribution & Client Disclosure Committee en gaat zich bezighouden met reactie op consultatie over de markt-infrastructurele onderwerpen.  
 • NFRD 
  De Europese Non-financial Reporting Directive (NFRD) ziet op de rapportage van niet-financiële informatie voor bedrijven met meer dan 500 werknemers. Deze expertgroep richt zich op kennisdeling en eventuele reactie op de consultatie van herziening van de NFRD, de klimaatrisico gerelateerde informatie in het bijzonder. Valt onder de Sustainability Committee. 
 • SFDR
  Deze expertgroep valt onder de Sustainability Committee en richt zich op kennisdeling en eventuele lobby over de implementatie van EU Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). Deze Europese wetgeving verplicht asset managers om vanaf maart 2021 informatie te publiceren over de integratie van duurzaamheidsrisico's in het beleggingsproces. 
 • Wwft
  Voorkomen van witwassen is ook van groot belang voor asset managers. Deze expertgroup houdt zich bezig kennisdeling en eventuele consultaties over de Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme). Valt onder de Fund Regulation Committee. 

Deelnemen of meer informatie?
Neem contact op met Randy Pattiselanno, manager strategy & regulatory affairs bij Dufas, met uitzondering van de Wwft expertgroep. Hiervoor kun je contact opnemen met Fijtsia van Pelt, manager tax & regulatory affairs.