Handreikingen

Handreiking AIFMD beheerder-bewaarder overeenkomst

03-11-2017

Deze handreiking bevat best practices voor de overeenkomst tussen de beheerder en bewaarder van alternatieve beleggingsinstellingen, dat wil zeggen beleggingsinstellingen die vallen onder de reikwijdte van de Europese ‘Alternative Investment Fund Managers’ richtlijn. De handreiking is ontstaan vanuit de behoefte van marktpartijen (fondsbeheerders, maar ook bewaarinstellingen) om meer ...

Lees verder


Handreiking Nederlandse transparantie-eisen aan adequaat-toezicht landen

15-01-2020

Den Haag 23 december 2014 De Handreiking Nederlandse transparantie-eisen aan adequaat toezicht landen uit februari 2007 wordt op veler verzoek aan de website toegevoegd. Daarbij vermelden wij met nadruk dat de handreiking geen rekening houdt met recente wijzigingen in regelgeving ...

Lees verder


Handreiking IW-fouten compensatie

18-10-2016

DUFAS heeft op 23 juli 2012 een nieuwe Handreiking gepubliceerd over compensatie van beleggers bij fouten in de berekening van de intrinsieke waarde van een Nederlandse beleggingsinstelling. Deze Handreiking IW-fouten compensatie kunt u hier downloaden. 

Lees verder


Handreiking risicomanagement

15-12-2016

De Handreiking Risicomanagement voor Beleggingsinstellingen en Beleggingsondernemingen biedt instellingen die zich met beheer van beleggingsfondsen en vermogensbeheer bezighouden een handvat voor de vraag hoe omgegaan kan worden met risicobeheer en op welke wijze de bedrijfsvoering ingericht kan worden. De AFM onderschrijft de handreiking van DUFAS van harte en verwacht dat die bijdraagt aan het risicobewust handelen en gestructureerd nadenken over risico’s. De financiële crisis onderstreept het belang van een gedegen bedrijfsvoering en daarmee het voeren van risicomanagement.

Lees verder


Handreiking Duurzaam Beleggen

06-04-2016

DUFAS heeft een Handreiking over dit duurzaam beleggen gemaakt. DUFAS wil hiermee een verdere positieve bijdrage leveren aan de integriteit van de asset management sector.

Lees verder


Handreiking Financiële Bijsluiter

13-07-2015

Deze nieuwe Handreiking Financiële Bijsluiter voor Beleggingsinstellingen is de opvolger van de Handreiking Financiële Bijsluiter uit 2005. De regels zijn in de tussentijd inhoudelijk niet veel veranderd, maar ze staan sedert de invoering van de Wet op het financieel toezicht per 1 januari 2006 wel allemaal op een andere plek.  De handreiking gaat daarnaast onder meer in op de financiële ...

Lees verder


Handreiking Informatie-aanlevering Vermogensbeheerders Solvency II-SCR

04-02-2016

DUFAS heeft samen met het Verbond van Verzekeraars de industriestandaard voor de Nederlandse markt ontwikkeld voor het aanleveren van informatie door vermogensbeheerders aan verzekeraars ten behoeve van de Solvency Capital Requirement (SCR) berekening.

Lees verder