Publicaties

Handreiking risicomanagement

15-12-2016

De Handreiking Risicomanagement voor Beleggingsinstellingen en Beleggingsondernemingen biedt instellingen die zich met beheer van beleggingsfondsen en vermogensbeheer bezighouden een handvat voor de vraag hoe omgegaan kan worden met risicobeheer en op welke wijze de bedrijfsvoering ingericht kan worden. De AFM onderschrijft de handreiking van DUFAS van harte en verwacht dat die bijdraagt aan het risicobewust handelen en gestructureerd nadenken over risico’s. De financiële crisis onderstreept het belang van een gedegen bedrijfsvoering en daarmee het voeren van risicomanagement.

Deze publicatie van DUFAS is een voortzetting van de 'Leidraad Risicomanagement bij beleggingsinstellingen’ die de AFM in september 2010 ter consultatie publiceerde. In reactie op die consultatie bood DUFAS aan een meer uitgewerkte praktische handreiking op dit terrein te maken. De AFM heeft dit initiatief omarmd, mede omdat DUFAS ook aanvullende expertise kan mobiliseren en er zo een uitgebreide set aanbevelingen op het gebied van risicomanagement kon ontstaan. De andere reacties die de AFM ontving in de consultatie zijn –met medewerking van de betrokken partijen- meegenomen door DUFAS. Deze handreiking is volgens de AFM een uitstekende vervanging van de concept Leidraad van de AFM, alle uitgangspunten daaruit zijn door DUFAS overgenomen. De AFM zal de eigen concept Leidraad dan ook niet verder ontwikkelen en publiceren.

 

Terug naar handreikingen