Publicaties

Handboek Wtb

10-07-2018

Diverse malen wordt door de regelgever, toezichthouder en door beleggingsinstellingen danwel hun beheerders teruggegrepen op de regels die golden vóór de Wft in werking trad. Het oude handboek Wtb is bij velen inmiddels in onbruik geraakt. De AFM heeft de individuele hoofdstukken ervan in aparte pdf documenten op haar website gezet onder het kopje "oude wetgeving.
Dufas heeft deze teksten samengevoegd in één document, zodat dit eenvoudiger op trefwoord doorzoekbaar is. Het document bevat door een andere layout ook minder pagina's en is daardoor in gedrukte vorm handzamer.

Documenten:

Handboek Wtb 1990-2005

Handboek Wtb 2005-2007

Terug naar publicaties