Publicaties

Handreiking Beleggingsbeleid Particuliere Cliënten

06-04-2016

DUFAS heeft goede beleggingsdienstverlening aan particuliere cliënten hoog in het vaandel staan. Wij streven er samen met onze leden continu naar om de  kwaliteit van de beleggingsdienstverlening verder te verbeteren. Het beleggingsbeleid van de beleggingsondernemingen is een belangrijk onderdeel van de dienstverlening op het gebied van vermogensbeheer en beleggingsadvies. Met het beleggingsbeleid wordt immers invulling gegeven aan de doelstellingen van een cliënt. Ook is het ene beleggingsbeleid niet het andere. Aan een beleggingsbeleid liggen verschillende keuzes en overtuigingen van een beleggingsonderneming ten grondslag.

DUFAS heeft samen met branche- en beroepsorganisaties VV&A, VEOV, NVB, DSI en VBA de Handreiking Beleggingsbeleid Particuliere Cliënten opgesteld die beleggingsondernemingen die beleggingsadvies dan wel individueel vermogensbeheer aanbieden aan particuliere cliënten, kan helpen de eigen beleggingspropositie scherp en volledig te krijgen.

Deze handreiking geeft aan wat beleggingsondernemingen - vertegenwoordigd door ons als brancheorganisaties – zien als de kenmerken van een goed beleggingsbeleid. Wij stimuleren dat de bij ons aangesloten beleggingsondernemingen uiterlijk 1 juli 2015 hun beleid hebben getoetst aan deze handreiking en waar nodig aangescherpt dan wel aangevuld.

Documenten:

Handreiking Beleggingsbeleid Particuliere Cliënten

Terug naar publicaties