Publicaties

Handreiking Duurzaam Beleggen

10-07-2018

Dufas heeft een Handreiking over dit duurzaam beleggen gemaakt. Dufas wil hiermee een verdere positieve bijdrage leveren aan de integriteit van de asset management sector.

De handreiking gaat in op de verhouding tussen maatschappelijk verantwoord ondernemen en een maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid.
De handreiking geeft aan hoe een asset manager met het onderwerp kan/moet omgaan, zowel in de sfeer van individueel als collectief vermogensbeheer. Wat verantwoord beleggen betekent voor de asset manager wordt bepaald door zijn corporate identity (mission statement) en de dialoog met zijn stakeholders.

Ook wordt geïnventariseerd wat het internationale normenkader is, waarnaar de asset manager zich kan richten, naast wetgeving en maatschappelijk gevraagd betamelijkheid, bij het formuleren van een verantwoord beleggingsbeleid. Speciale aandacht wordt gevraagd voor de UN Principles for Responsible Investment, omdat dit de enige zijn die door ondernemingen (niet alleen staten) ondertekend kunnen worden.

Verantwoord beleggen betekent dat men maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt en deelneemt aan het publieke, politieke debat. Doet men dat niet, dan kan men in plaats van deelnemer eenvoudig onderwerp worden van zo'n debat. Voor een ondernemer is dat lastig, daarom geeft de Handreiking een aantal tips.

Er zijn verschillende selectiemethoden mogelijk in het kader van een beleid inzake verantwoord beleggen. Deze worden allemaal beschreven.  Transparantie is een manier voor ondernemingen om voortgang te boeken in hun maatschap-pelijk verantwoord ondernemen, maar ook bij verantwoord beleggen. De Handreiking geeft aan hoe hieraan vorm gegeven kan worden.

Tot slot worden enkele implementatietips gegeven.

Documenten:

Handreiking Duurzaam Beleggen
Appendix

Terug naar publicaties