Publicaties

Handreiking Financiële Bijsluiter

10-07-2018

Deze nieuwe Handreiking Financiële Bijsluiter voor Belegginsinstellingen is de opvolger van de Handreiking Financiële Bijsluiter uit 2005. De regels zijn in de tussentijd inhoudelijk niet veel veranderd, maar ze staan sedert de invoering van de Wet op het financieel toezicht per 1 januari 2006 wel allemaal op een andere plek. 
De handreiking gaat daarnaast onder meer in op de financiële bijsluiter voor paraplufondsen en white label fondsen, en behandelt uitgebreid welke informatie wel en niet in een Financiële Bijsluiter voor een beleggingsinstelling moet worden opgenomen en hoe die informatie moet worden opgenomen.

Documenten:

Handreiking Financiële Bijsluiter voor Beleggingsinstellingen

Terug naar publicaties