Publicaties

Handreiking Marketing- en Reclameregels in Nederland per 1 nov 2007

06-04-2016

DUFAS biedt guidance over actuele en soms weerbarstige onderwerpen waar de financiële sector dagelijks mee te maken heeft. Onze laatste publicatie brengt de gecompliceerde marketing en reclameregels voor asset managers helder en overzichtelijk voor u in beeld. De regels die gelden voor beleggingsondernemingen (als distributeurs van financiële instrumenten - zoals deelnemingsrechten in beleggingsinstellingen - en beleggingsinstellingen worden nader toegelicht. Niet alleen voor compliance officers en bedrijfsjuristen, maar met compacte overzichten in de bijlagen ook een waardevol document voor uw marketeers!

De handreiking is van commentaar voorzien door de AFM. In de tekst is aangegeven waar er sprake is van een afwijkende interpretatie van de regelgeving. Indien u in uw praktijkuitoefening op specifieke vraagstukken bent gestuit, waar de handreiking niet in voorziet, horen wij dat graag van u. Wij zullen de handreiking daar gaarne mee verrijken!

Deze "Handreiking Marketing- en Reclameregels in Nederland voor asset managers" is uitsluitend beschikbaar voor leden van DUFAS. Op aanvraag wordt u deze handreiking toegezonden door het DUFAS secretariaat.

Terug naar publicaties