Publicaties

MiFID II conceptteksten en definitieve teksten

23-05-2017

 

Hier treft u de meest recente conceptteksten en definitieve teksten van MiFID II aan. Het gaat hier om de level 1 teksten (richtlijn en verordening), maar ook om alle uitvoeringsregels (level 2). De  RTS-en 1 t/m 28 en de daarna volgende ongenummerde RTS-en in ons overzicht staan wel op het overzicht van de Europese Commissie, maar de drie daarboven genoemde RTS-en staan niet op dat overzicht. Achter elke ITS en RTS staan artikelnummers. Dat is de grondslag voor de RTS in de Level 1 richtlijn (MiFID II) of verordening (MiFIR), met andere woorden: het zijn de regels die in de ITS of RTS wordt uitgewerkt. Ook hebben wij de guidance en Q&As die ESMA heeft vastgesteld en die in consultatie zijn, toegevoegd achterin hetzelfde document.

Wij streven naar volledigheid en actualiteit, maar kunnen dat niet garanderen. De Europese Commissie houdt zelf ook een overzicht bij dat wel actueel is, maar niet volledig.

Tevens is hier het wetsvoorstel ter implementatie van MiFID II in Nederland opgenomen. Ook treft u hier de memorie van toelichting aan.

 

 

Terug naar publicaties