Publicaties

Principles of Fund Governance

12-08-2020

De Commissie Modernisering Beleggingsinstellingen (‘de Commissie Winter’) van de AFM heeft in december 2004 geadviseerd dat bij elke beheerder een voldoendeonafhankelijke Raad van Commissarissen (‘RvC’) zou moeten worden ingesteld. De AFM heeft dat advies in maart 2005 onderschreven. Binnen Europa is het model van een verplichte RvC bij de beheerder echter niet gangbaar. Daarom heeft Dufas in overleg met het Ministerie van Financiën naar alternatieven gezocht. Dufas heeft zich ingezet voor zelfregulering: Principles of Fund Governance. Doel is het geven van nadere richtlijnen voor de organisatorische opzet en werkwijze van beheerders of zelfstandige beleggingsinstellingen om waarborgen te scheppen voor de integere uitoefening van het fondsbedrijf en een zorgvuldige dienstverlening.

De Dufas Principles of Fund Governance zijn zodanig geformuleerd dat binnen de gegeven doelstelling ruimte wordt gelaten voor verschillen in Fund Governance die samenhangen met verschillen in aard en omvang van de organisatie van de beheerder. Als een beleggingsinstelling niet kiest voor een RvC bij de beheerder, dient zij op een andere wijze vorm te geven aan een toezichtsfunctie, waarbij de toezichthebbende kritisch en onafhankelijk moet kunnen opereren van de beheerder en gelieerde partijen. In de bijlage bij de Dufas Principles of Fund Governance worden een aantal mogelijkheden beschreven op welke manier een beheerder dit kan inrichten binnen de eigen organisatie.

De AFM zal bij een aantal beleggingsinstellingen specifieke vragen stellen ten aanzien van Fund Governance. Hiermee wordt inzicht verkregen in de wijze van implementatie van de governance-aanbevelingen van de Commissie. Indien nodig zal de AFM aanbevelingen doen ten aanzien van de governance van de beleggingsinstelling of in overleg treden met Dufas.

Documenten:

Dufas Principles of Fund Governance

Bijlage

Terug naar publicaties